Zmiany w warunkach pracy zjednoczen

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2018

Zmiany w warunkach pracy zjednoczeń i przedsiębiorstw powinny w konsekwencji doprowadzić do faktycznej. zmiany roli ministerstw i innych jednostek wyższych szczebli. Bez takich zmian wprowadzana reforma byłaby skazana na nie- powodzenie, jak już było w latach ubiegłych. Zasadnicza zmiana pozycji ministerstw będzie polegała na tym, że sta- ną się one reprezentantami pańshwa W stosunku do organi- zacji gospodarczych, a bezpośrednie funkcje zarządzania przemysłem w zakresie działań operatywnych i rozwojowych będą należeć do kompetencji podukładu nazwanego zarzą- dem gospodarczym Sformułowanie celu działalności gospodarczej socjalistycz- nego przedsiębiorstwawyrnaga uwzględnienia, z jednej stro- ny, przesłanek ustrojowych, a z drugiej – zharmonizowanej z nimi zasady gospodarności. Całe socjalistyczne gospodar- stwo społeczne -działa na podstawie planu ogólnego, który określa cele, środki i metody realizacji zadań ogólnogospodar- czych. Dlatego, w pierwszym przybliżeniu, cel przedsiębior- stwa można zdefiniować następująco: mając udział w środ- kach, stosując się do określonych w planie metod działalności gospodarcze]. wykonuje cząstkę zadania przypadającą mu z planu ogólnego. Podobnie jak cała gospodarka przedsiębiorstwo działa w oparciu o plan. Buduje swój. plan określając swoje możli- wości wytwórcze w odniesieniu do skali zadań planu ogólne go W danej dziedzinie. Rolę przedsiębiorstwa w ustalaniu za- dań planu trzeba ujmować dwojako. Po pierwsze, chodzi o to, jaki ma ono wpływ na ustalanie własnych zadań. W litera- turze najczęściej nazywa się to zakresem samodzielności przedsiębiorstwa. Jednocześnie jednak w ramach ogólnych warunków gospodarowania to, co dla jednego przedsiębior- stwa. jest celem, dla innego będzie warunkiem czy środkiem wykonania jego zadań. Dlatego, po drugie, przedsiębiorstwo musi być zainteresowane w ustalaniu zadań innych przed- siębiorstw: tj. w formułowaniu zadań planu ogólnego. Jego samodzielność wyboru ekonomicznego jest uwarunkowana jego działaniem w ramach całej gospodarki narodowej. Za- kres samodzielności przedsiębiorstwa socjalistycznego nie może być kształtowany dowolnie. [hasła pokrewne: , odzież robocza, Domy z drewna, parapety granitowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów