Zamiast ogromnej liczby malych, konkurujacych

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Zamiast ogromnej liczby małych, konkurujących ze sobą przedsiębiorstw powstaje mniejsza liczba przedsiębiorstw wielkich, o nieograniczonym kapitale tworzonym za pomocą emisji akcji. Koncentracji i centralizacjl kapitału poświęcamy uwagę w dal- szej części tego rozdziału . Kapitalizm monopolistyczny Akcja jest papierem wartościowym bezimiennym, na okaziciela, jej posiadacz staje się automatycznie współwłaścicielem kapitału za- kładowego określonego przedsiębiorstwa. Wielkie przedsiębiorstwa ka- pitalistyczne, w tym monopole, są przedsiębiorstwami akcyjnymi. Przy , uruchamianiu takiego przedsiębiorstwa kapitał zakładoWy uzyskuje się wypuszczając odpowiednią ilość akcji opiewających na określoną sumę i sprzedając je na rynku. Akcje nabywane przez banki, firmy, instytucje i osoby prywatne dają dochód w postaci dywidendy wypła- canej z zysku przedsiębiorstwa akcyjnego. Ponieważ wysokość dywi- dendy zależy od zysku przedsiębiorstwa, posiadacze akcji o danej war- tości nominalnej (tj. wysokości sumy pieniężnej, na którą opiewa akcja) mogą w różnych okresach uzyskiwać różne dywidendy. Wysokość wy- płacanej dywidendy zależy nie tylko od rentowności przedsiębiorstwa, ale również od uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy (naj wyż,. r szy organ przedsiębiorstwa akcyjnego) dotyczącej podziału zysku na dywidendy i tzw. zyski niepodzielne pozostające do dyspOzycji .spółki. Cena akcji na rynku może się znacznie różnić od jej wartości nominalnej. Cena akcji zależy od: l) wysokości dywidendy, jaką przynosi akcja, 2) wysokości stopy procentowej płaconej przez banki. Ponadto na cenę akcji wpływa ich podaż, popyt na nie, spekulacja akcjami i ryzyko związane zawsze z kupnem określonej akcji. Jeśli np. akcja O wartości nominalnej 100 dol. przynosi dywidendę 200/0, a bankowa stopa procentowa wynosi 5%, to Właściciel akcji będzie za nią żądał około 400 dol. Taka bowiem suma ulokowana w banku dałaby mu ten sam dochód co posiadana akcja. Odchylenia ceny rynkowej akcji od jej nominalnej wartośei bywają bardzo wysokie. [patrz też: , kolektory słoneczne, materiały budowlane, okapy kuchenne ]

[podobne: medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz, choroba co to jest ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz