Zakres regulujacej roli prawa wartosci

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Zakres regulującej roli prawa wartości ogranicza się więc do ustalenia bieżących proporcji wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych w celu dostosowania ich do aktualne- go popytu. Wpływa to również w pewnej mierze na przy- szłe proporcje produkcyjne, ale nie w sposób decydujący. Prawo wartości wpływa też na ograniczenie lub zwiększe- nie ilości środków na inwestycje perspektywiczne. Nato- miast przyszła struktura mocy produkcyjnych kształtowana jest świadomie w oderwaniu od wymagań prawa wartości. W celu zapewnienia pożądanej struktury gospodarkiw przy- szłości wykorzystuje się mechanizm nakazowego planowa- nia centralnego . Formą realizacji ustalonych w tym zakre- sie założeń są plany pięcioletnie i perspektywiczne (20-let- nie). Mechanizm rynkowy może być wykorzystany w celu bie- żącego dostosowywania produkcji do popytu oraz współ- działania różnych jednostek gospodarczych w trakcie reali- zacji bieżących zadań gospodarczych. Może też wpływać na proporcje podziału środków inwestycyjnych w sensie przed- stawionym poprzednio (por. s. 519). W systemie daleko posu- niętej decentralizacji decyzji. ekonomicznych mechanizm rynkowy wpływa poza tym na kierunki rozwoju gospodar- czego. Siła wpływu tego mechanizmu zależy od tego, jaki zakres samofinansowania rozwoju mają przedsiębiorstwa. W Polsce i w większości europejskich krajów socjalistycz- nych zakres ten jest niewielki (jedynie w Jugosławii i na W ęgrzech jest nieco większy). Gdy mechanizm rynkowy pozostawi się bez kontroli, może to przynosić ujemne skut- ki w zakresie podziału dochodów oraz stosunków produ- cent-odbiorca, co przy monopolistycznej pozycji produ- centów może działać na szkodę konsumentów. Dlatego ko- nieczne jest świadome posługiwanie się – tym mechanizmem, kontrolowanie jego działania przez państwo socjalistyczne, ograniczanie zakresu działania prawa wartości. Należy podkreślić, że treść wszystkich kategorii towaro- wo-pieniężnych, takich jak towar, pieniądz, zysk, koszty itd. występujących w socjalizmie różni się w sposób zasad- niczy od treści tych samych kategorii występujących w ustroju kapitalistycznym. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, domki drewniane, pokrycia dachowe ]

[przypisy: ząb z włókna szklanego, lek do płukania zatok, wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego