Wystapily zmiany we wladaniu ludzmi

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Wystąpiły zmiany we władaniu ludźmi i środkami pro- dukcji. Wykształcił się nowy sposób produkcji – feudalizm. W feudalizmie ziemia, podstawowy środek produkcji, ma nie- jako dwóch właścicieli: najwyższego feudała _j króla – i in- nych posladaczy prywatnych albo zbiorowych (kościół, za- kony). Bezpośredni wytwórca – chłop – też miał przydzie- lony kawałek ziemi dla własnego użytkowania, ale jako , poddany i przypisany do tej ziemi Oddawał panu feudalnemu w postaci danin i odrobków, a w późniejszym okresie feuda- lizmu w postaci renty pieniężnej, część produktów z upra- wianej przez siebie ziemi. Takie stosunki produkcji zapew- niały jednak większy niż w niewolnictwie stopień zaintere- sowania bezpośredniego wytwórcy produkcją, co sprzyjało efektywnemu zastosowaniu wydajniejszych narzędzi i metod uprawy. Rozwój sił wytwórczych w okresie feudalizmu (znano już wtedy np. tokarkę, ciągarkę do drutu, walcownie metali, sto- sowano energię wodną do pracochłonnych robót, używano że- laza lanego, rozwinęło się włókiennictwo) wymagał zdecydo- wanie innej struktury społecznej. Związek wytwórcy ze środ- kami produkcji na zasadzie feudalnego poddaństwa nie wy- zwalał, nie dynamizował możliwości, które tkwiły w nowym jakościowo poziomie sił wytwórczych. Nowe narzędzia, nowe formy kooperacji, uepołecznienie pracy, wzrost roli inwencji i przedsiębiorczości – wszystko to rozsadzało struktury feudalne. Kolejnym sposobem produkcji o nowej, jakościowo innej, Kapitalizm jedności sił wytwórczych i stosunków ekonomicznych jest kapitalizm. Podstawowymi klasami społecznymi są w kapita- lizmie klasa posiadaczy środków, produkcji i klasa ludzi wol- nych, ale pozbawionych środków produkcji. Przymus ekono- miczny zmuszający tę drugą klasę do zdobywania środków utrzymania jest podstawą sprzedaży siły robocze] na takich . samych zasadach, na jakich odbywa się sprzedaż dóbr wy- twarzanych na rynek, a nie na zaspokojenie potrzeb produ- centa. [przypisy: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]
[patrz też: mosty protetyczne cena, diagnoza dysleksji testy, psychoterapia grupowa warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa