Wykazalismy juz wyzej, ze metody

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Wykazaliśmy już wyżej, że metody produkcji różnią się proporcjami jednostkowych nakładów. Szczególnie ważna jest analiza zmian w proporcjach nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej. Stosunek przyrostu wartości jednostko- wego nakładu jednego czynnika na jednostkę ubytku jed- nostkowego nakładu drugiego czynnika nazwiemy stopą sub- stytucji. Tak więc przyrost jednostkowego nakładu pracy uprzedmiotowionej na jednostkę ubytku jednostkowego na- kładu pracy żywej określi stopę substytucji pracy żywej przez pracę uprzedmiotowioną. Analizując zależność między pracą żywą i uprzedmiotowio- ną a ilością otrzymanego produktu możemy wyprowa- dzić funkcję produkcji. Wyraża ona zależność między nakła- dami pracy żywej i uprzedmiotowionej a ilością otrzymane- go produktu: p = f(I,Z). Funkcja produkcji może dotyczyć zespołu produkcyjnego, przedsiębiorstwa, zjednoczenia lub całej gałęzi gospodarki narodowej. Sposób definiowania zmiennych występujących w tej funkcji wynika ze szczebla agregacji. Na wyższym szczeblu agregacji produkcję można ujmować naturalnie i wartościowo, nakłady pracy żywej (przy założeniu ich jed- norodności) W roboczogodzinach, a nakłady pracy uprzed- miotowionej traktować jako strumienie i liczyć ich zużycie jako zużycie strumieni. Na niższych szczeblach agregacji moż- na nakłady pracy żywej liczyć w kilku klasach (praca fizycz- na, praca umysłowa), a środki trwałe rozpatrywać odrębnie w grupach: maszyny, urządzenia i budynki. Jeśli. rozpatru- jemy zależności dla całej gospodarki i dokonujemy wyboru techniki produkcji w skali mikroekonomicznej, uwzględniamy zasadniczo dwa zmienne nakłady – pracy żywej i uprzed- miotowionej (nakłady inwestycyjne lub wartość majątku produkcyjnego). Jak już wyjaśniliśmy, w procesie produkcji może następo- wać połączenie czynników osobowych i rzeczowych w róż- nych relacjach ilościowych zależnie od danej techniki wy- twarzania, proces substytucji jest bowiem immanentną ce- chą produkcji. Znaczy to, że tę samą ilość produkcji można otrzymać stosując poszczególne czynniki w różnych propor- cjach, jednakże stopień swobody w tym zakresie jest dla poszczególnych przypadków ograniczony i dopiero dla odpo- wiednio dużych zbiorów możliwości jest większy. [hasła pokrewne: , tanie odbitki, wyposażenie biur, piec do sauny ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja