W socjalizmie nie moze miec

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

W socjalizmie nie może mieć zastosowania prawidłowość wiążąca poziom płacy :t wartością siły roboczej. Odchylenie poziomu płac od wartości siły roboczej ma charakter trwały, a koszty utrzymania występują jedynie jako dolna granica poziomu płac . Przy tym płaca nie obejmuje całości kosztów odtworzenia zdolności do pracy, gdyż część tych kosztów jest pokrywana z funduszu spożycia zbiorowego. Model zależności między produkcją a podziałem, wyzna- czających poziom płac, przedstawiamy na rys. 33 I. Płaca w gospodarce socjalistycznej przestaje być ucieleś- nieniem antagonistycznych interesów w stosurikach pracy. Z punktu widzenia pracownika jest ona jego udziałem w fun- duszu spożycia indywidualnego. Nie przestaje jednak być elementem kosztów produkcji i, w tym zakresie mogą wy- stąpić sprzeczności interesów indywidualnych z interesem społecznym. Przejawem tych sprzeczności jest dążenie pra- cowników do maksymalizacji płac jako dochodu oraz dążenie przedsiębiorstw do minimalizacji płac jako kosztu. Nie są to sprzeczności ani antagonistyczne, – ani długookresowe, ale nie można ich nie doceniać. Model z rysunku 33 ilustruje bezpośrednią zależność wysokości płacy od rozmiarów produkcji i społecznej wydajności pracy. Przyj- mujemy założenie, że nie występule płaca zerowa oraz że oferta pracy (ludność w wieku zdolności do pracy, która pracę chce podjąć) kształ- tuje się pod wpływem potrzeb gospodarstwa domowego w związku z danyrn układem poziomó płac. Realny wzrost płac zawsze zwiększa, ogólne koszty zasto- sowania pracy. Jeżeli nie towarzyszy mu proporcjonalny wzrost wydajności pracy, wówczas rosną również. koszty jednostkowe produkcji. Oczywiście przy innych warunkach nie zmienionych stworzy to tendencje do wzrostu cen i w re- zultacie efekt podwyżki płac zniknie. Zwiększać płace realne można wtedy, gdy uzasadnia to wzrost wydajności pracy, na- tomiast nacisk pracowników na płace nominalne może wy- woływać zjawiska inflacyjne: Do konfrontacji interesów pra- cowników i zatrudniających ich przedsiębiorstw dochodzi w trakcie planowania płac, pozwalającego na eliminowanie wszelkich żywiołowych procesów w tej dziedzinie i rozwią- zywanie ewentualnych sprzeczności. [patrz też: , regały półkowe, stoiska targowe, hurtownia elektryczna ]

[przypisy: megamed bełchatów rejestracja, centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja