W procesie produkcji ludzie oddzialuja

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

W procesie produkcji ludzie oddziałują na przyrodę, aby stworzyć sobie odpowiednie warunki zaspokojenia potrzeb. Zmaganie się z przyrodą wymaga współdziałania, tak więc lu- dzie produkując oddziałują również wzajemnie na siebie. Na- wiązują się wówczas określone związki i stosunki społeczne i w ramach tych stosunków odbywa się proces produkcji. Charakterystyczną cechą stosunków produkcji jest to, że kształtują się przy pracy i za pośrednictwem rzeczy, tworzą ekonomiczną obiektywną podstawę życia społecznego. Sche- mat społecznych stosunków produkcji można więc zapisać na- stępująco: człowiek + rzecz – członek. . Stosunki produkcji stanowią główną treść społecznego bytu ludzi, określają inne jego fonny. Określają nie tylko system powiązań pracujących ze środkami produkcji i wzajemnych relacji między przedsiębiorstwami, ale również strukturę ce- lów gospodarowania i kryteria j ego efektywności. Społeczna aprobata dla poszczególnych rodzajów działa1ności gospodar- czej może również zależeć od stosunków produkcji. W zależ- ności od typu stosunków produkcji inną ocenę uzyskuje dzia- łalność w dziedzinie .rolnictwa, przemysłu czy handlu (wystar- czy przypomnieć, jaki był niegdyś w Polsce stosunek do han- dlu i przemysłu). Stosunki produkcji określają również sku- teczność produkcji wyznaczając sposób powiązań pracujących ludzi ze środkami produkcji. Inna jest skuteczność pracy i środków produkcji, gdy stanowią bęzpośrednią rzeczową jed- ność, tj. kiedy pracujący produkuje dla siebie jako właściciel środków produkcji, a inaczej jest wtedy, gdy społecznym for- mom produkcji odpowiada społeczne władanie rezultatami produkcji, tak jak w socjalizmie. Prawnym wyrazem stosunków produkcji jest forma włas- nOSCI rejestrująca Stosunek WłaSnOSCI W danym systemie sto- sunków produkcji. Własność jest uznanym społecznie prawem dysponowania środkami produkcji przez poszczególne jedno- stki czy grupy społeczne. Forma uznanej społecznie wyłącz- ności dysponowania środkami produkcji określa wiele skom- pllkowanych stosunkówmiędzyludzkich w procesie produkcji, m.in. pozycję poszczególnych członków społeczeństwa w p-ro- cesie wytwórczym. [przypisy: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja