W porównaniu z niewolniczym sposobem

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

W porównaniu z niewolniczym sposobem produkcji rozwój sil wytwórczych w feudalnym sposobie produkcji osiągnął wyższy poziom. Znaczny był postęp techniki, a wraz z nim wzrost kwalifikacji, szczególnie pod koniec średniowiecza. Był on znaczny zarówno w produkeji rolniczej, jak i poza rolnic- twem, zwłaszcza zaś w rzemiośle. Rozwijał się społeczny po- dział pracy, co sprzyjało wzrostowi efektywności pracy ludz- kiej. Wielkie odkrycia geograficzne przyspieszyły rozwój han- dlu. Obejmował on coraz większe regiony świata oraz coraz większą ilość produktów pracy ludzkiej. Rozwój sił wytwórczych .i społecznego podziału pracy w feudalizmie prowadził nie tylko do wzrostu produkcji w ogóle, ale i do rozwoju Produkcji towarowej, tj. do wytwarzania produktów przeznaczonych do wymiany, na rynek. Produk- cja towarowa rozwijała .się zarówno na wsi, jak i w mieście. W mieście było to wynikiem zwiększania się liczby zakładów rzemieślniczych i wzrostu ilości sprzedawanych przez nie pro– duktów. Prowadziło to do łamania dawnych ograniczeń ce- ł chowych, do powstawania i rozwoju konkurencji oraz do ży- wiołowego wzrostu znaczenia silniejszych zakładów rzemieśl- niczych i bogacenia się ich właścicieli. Różnicowanie i rozwarstwianie się producentów pod ko- niec średniowiecza prowadziło do tego, że niewielka ich część gromadziła coraz większe bogactwa, a większość dotychczas samodzielnych producentów traciła posiadane środki produk- cji I. W ramach feudalnego sposobu produkcji narastały ele- menty nowego, kapitalistycznego sposobu produkcji. Kapitalizm powstawał w różnych krajach w różnych okre- sach oraz przy różnym poziomie sił wytwórczych i w zróżni- cowanych warunkach kulturalnych, społecznych i politycz- nych. Dlatego oprócz podstawowych ,cech wspólnych ma on w różnych krajach cechy specyficzne. [podobne: , kawa do ekspresów, nagrzewnice powietrza, drzwi wewnętrzne Kraków ]

[hasła pokrewne: profesjonalna obsługa pacjenta, czynnik wzrostu, rhizoma ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma