W pewnych przypadkach jako mierniki

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

W pewnych przypadkach jako mierniki oceny wyników produkcyjnych przedsiębiorstwa można stosować jednostki naturalne. Jest to wówczas, gdy produkcja jest w zasadzie jednorodna, a asortyment nie ulega istotnym zmianom. W praktyce przedsiębiorstwo wytwarza różne rodzaje i ga- . tunki produktu i wówczas do oceny jego działalności nie moż- na stosować mierników naturalnych. Różnorodną rodzajowo produkcję można sprowadzić do wspólnego mianownika w mierniku wartości produkcji glo- balnej jako sumę wartości pracy żywej i uprzedmiotowio- nej. Produkcję globalną można stosunkowo łatwo obliczyć na szczeblu przedsiębiorstwa, a również branży, gałęzi i go- spodarki narodowej. Jednakże produkcja globalna w roli miernika oceny przedsiębiorstwa ma szereg wad: odpowied- I nią jej wysokość łatwiej jest uzyskać stosując w produkcji drogie surowce i materiały; przedsiębiorstwo jest zaintere- sowane w zwiększaniu produkcji asortymentów pracochłon- nych kosztem asortymentów pracooszczędnych. Miernik ten skłania do rozbudowy kooperacji, co z jednej strony jest wskazane, gdyż pozwala na specjalizację i pełniejsze wYko- rzystanie maszyn i urządzeń, ale z drugiej – może być wy- korzystywane do łatwiejszego wykonania produkcji global- nej przez nie zawsze uzasadnione zwiększanie wartości prze- niesionej. Miernik produkcji towarowej ma tę zaletę, że obejmuje wartość produkcji sprzedanej, a więc nie tylko wyraża war- tościowo wielkość produkcji, ale potwierdza jej zgodność ze społecznym zapotrzebowaniem. Oczywiście chodzi tu nie o produkcję towarową planowaną, ale o zrealizowaną. Oba te mierniki – produkcja globalna i towarowa – są miernikami wartościowymi typu brutto. tzn. obejmują war- tość nowo wytworzoną i przeniesioną. Inną grupą mierników są mierniki wartościowe netto, które wyłączają wartość zuży- tych środków produkcji. Należą do nich: normatywna pra- cochłonność i normatywny Koszt przerobu. Normatywną pra- cochłonność oblicza się ustalając niezbędny nakład pracy w jednostkach czasu. Miernik ten można stosować tylko w ramach jednego przed~iębiorstwa, gdyż zróżnicowanie przedsiębiorstw pod względem techniczno-organizacyjnym pozbawia go cechy porównywalności. [hasła pokrewne: , klimatyzacja precyzyjna, Fototapety do kuchni, projektowanie wnętrz Kraków ]

[przypisy: profesjonalna obsługa pacjenta, czynnik wzrostu, rhizoma ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma