W niektórych galeziach gospodarki narodowej,

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

W niektórych gałęziach gospodarki narodowej, np. w górnictwie, gdzie warunki obiektywne powodują duże zróżnicowanie kosztów własnych, prowadzi się rachunek wyrównawczy cen. Z jego funkcjo: nowaniem ,związane są zróżnicowane ceny rozliczeniowe. Ceny takie stosuje się w celu wyrównywania rentowności przedsiębiorstw, po- nieważ przy istnieniu trwałych różnic w kosztach własnych ustala- nie cen na podstawie przeciętnych gałęziowych kosztów produkcji stworzyłoby niejednakową sytuację dla poszeżególnych przedsiębiorstw. Część przedsiębiorstw pracujących w lepszych warunkach otrzymała- by stosunkowo duże zyski, część mających obiektywnie gorsze warun- ki (a więc wyższe koszty) byłaby nie rentowna nie ze swojej winy. Podstawą ceny rozliczeniowej są koszty w danej grupie przedsię- biorstw lub w pojedynczym przedsiębiorstwie. W cenie rozliczenio- wej uwzględnia się zysk w formie kwoty zysku na jednostkę produk- tu, która w przypadku przedsiębiorstwo wysokich kosztach jed- nostkowych nie może być większa od kwoty zysku na jednostkę pro- duktu w przedsiębiorstwach o niskich kosztach produkcji. Tak utworzona cena -służy do rozliczania się przedsiębiorstwa ze źjedno- czeniem. Na tym szczeblu prowadzi się rachunek wyrównawczy cen – jedne przedsiębiorstwa otrzymują od zjednoczenia dopłaty wy- równujące różnice między ustaloną dla nich ceną fabryczną, inne wpłacają na rachunek wyrównawczy nadwyżki powstałe na skutek ustalania dla nich ceny rozliczeniowej niższej od ceny fabrycznej. Stosowanie cen rozliczeniowych, i rachunku wyr6wnawczego umożliwia zastosowanie jednolitej ceny fabrycznej jako podstawy wszystkich innych rodzajów cen, w tym i ceny zbytu. Ceny rozli- czeniowe mają też ujemne strony. Jeteli stosuje się jel do przedsię- biorstw, W których wysokie koszty produkcji są wynikiem nieges- podarności, prowadzą one do utrwalania istniejącego stanu rzeczy. System cen fabrycznych niejednokrotnie korygowano w celu wy- eliminowania jego ujemnych skutków. Główną ujemną cechą obli- czania zysku jako procentu całości kosztów było dążenie do ich za- wyżania. [hasła pokrewne: , Usługi brukarskie Warszawa, drabiny aluminiowe, Firmy kurierskie ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów