W miare rozwoj u sil

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

W miarę rozwoj u sił wytwórczych i powol- nego przechodzenia od zbieractwa i myślistwa do uprawy ziemi i hodowli następował podzial na plemiona pasterskie i rolnicze, a więc poszczególne wspólnoty-zaczęły specjalizo- wać się w określonych rodzajach produkcji. Był to pierwszy wielki społeczny podział pracy. Podstawą jego były zazwy- czaj naturalne warunki, W których żyły poszczególne groma- dy, prowadził do rozwoju i utrwalenia wymiany między wspólnotami. Podział pracy rozwijał się również wewnątrz. wspólnot l wynikał Z przesłanek o charakterze technicznym. Wraz z samodzielnych upowszechnieniem uprawy ziemi i rozwoju hodowli musiał wytwórców się rozszerzyć zakres wytwarzanych produktów, rozwijające się rzemiosło oddzielone zostało od rolnictwa, usamodzielniło Się, Proces ten nazywamy wielkim podzialem pracY. Pogłębianie się podziału pracy nie mogło jednak stworzyć dostatecznych przesłanek do pojawienia się wymiany towa- rowej wewnątrz wspólnoty. Dopiero rozpad wspólnoty, wy- odrębnienie własnościowe i usamodzielnienie się poszczęgól- nyc producentow, stworzyło warunki pojawienia się i rozwoju wymiany towa- rowej. Tylko bowiem samodzielni wytwórcy posiadający własne środki produkcji mogą swobodnie dysponować pro- duktami swojej pracy, wymieniać je na inne potrzebne im towary. Tak więc rozwój społecznego podziału pracy oraz wy- odrębnienie własnościowe i usamodzielnienie się indywidual- nych producentów w wyniku powstania i rozwoju własności prywatnej stworzyły przesłanki powstania produkcji towaro- wej. Rozpowszechnienie się regularnej wymiany towarów prowadziło z .kolei do pogłębienia się społecznego podziału pracy i wyodrębnienia działalności handlowej. Organizowa- niem wymiany zaczęli się zajmować kupcy pośredniczący mię- dzy poszczególnymi producentami. Głównymi ośrodkami wy- miany towarowej między rolnictwem a rzemiosłem stały się miasta skupiające liczne rzesze różnorodnych rzemieślników i kupców. W miarę rozwoju społecznego podziału pracy i zmiany form produkcji własności zmieniają się także formy produkcji towarowej. towarowa Produkcję towarową drobnych producentów wytwarzających towary za pomocą własnych środków produkcji i dzięki włas- nej pracy, na własny rąchunęk w celu sprzedaży ich na ryn- ku. [przypisy: , Ogrzewanie podłogowe, wywóz śmieci, nieruchomości na wynajem ]

[patrz też: profesjonalna obsługa pacjenta, czynnik wzrostu, rhizoma ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma