W gospodarce socjalistycznej w placy.znajduja

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

W gospodarce socjalistycznej w płacy.znajdują odbicie sto- sunki najmu pracy i prawo- podziału funduszu indywidual- ~ego spożycia według zasady ilości i jakości pracy. W go- spodarce społecznej płaca pełni szereg funkcji: 1) określa realny poziom, zaspokojenia potrzeb pracowni- ków (funkcja dochodowa); 4) wpływa na kształtowanie kosztów (lub ceny wyrobu); 5) występuje w funkcji bodźca ekonomicznego; 6) jest narzędziem podziału funduszu indywidualnego spo- życia; 5) stanowi narzędzie kierowania ludźmi w procesie pro- dukcji (zgodnie z wymaganiami tego procesu i wola ośrodka dyspozycji zadań). Pracodawcą jest państwo, płacobiorcą człowiek wolny, po- siadacz siły roboczej, i współwłaściciel środków produkcji. Prawidłowości kształtowania się poziomu płac oraz kryte- ria różnicowania udziału pracowników w indywidualnym funduszu spożycia wymagają bliższego wyjaśnienia. 2. Prawo podziału funduszu indywidualnego spożycia . według ilości i jakości świadczonej pracy W gospodarce socjalistycznej budowanej w oparciu o zespół przesłanek ideologicznych, politycznych i ekonomicznych, również zastosowanie odpowiedniej zasady podziału indy- widualnego .funduszu spożycia pozostaje kwestią świadome- go wyboru. Jednakże wybór ten, oparty na owych prze- słankach, musi być dokonywany w konfrontacji z doświad- czeniem wynikającym z konkretnych warunków – pozio- mu rozwoju sił Wytwórczych i stosunków ekonomicznych. Teoretycznie biorąc, w socjalizmie podział funduszu spo- życia może, się opierać pp. na następujących zasadach: a) każdy pracujący otrzyma jednakową płacę, b) każdy otrzymuje płacę zależnie od swych potrzeb, .c) wysokość płac wyznaczają efekty pracy, tzn. jej ilość i jakość. Wszystkie te zasady zostały wystarczająco sprawdzone w dotychczasowej praktyce budownictwa socjalistycznego. Stosowania pierwszej zasady (zasady egalitaryzmu) zanie- chano. Tego rodzaju podział nie może -być sprawiedliwy, gdyż zakłada jednakowe wynagrodzenie za niejednakową pracę; a więc nie skłania do wydajniejszej pracy przez materialne zainteresowanie jej wynikami. Drugą zasadę (podział według potrzeb) na obecnym etapie stosuje się w ograniczonym zakresie. [podobne: , aranżacja wnętrz, naprawa aparatów cyfrowych, podłoga drewniana ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin