W bogactwie form swiadomosci spolecznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

W bogactwie form świadomości społecznej określonych przez panujące w danym czasie stosunki produkcji, tj. przez bazę ekonomiczną, są takie, które są waruńkiem istnienia da- nego sposobu produkcji. Na przykład zwyczaje i obyczaje we wspólnocie pierwotnej służyły mobilizacji poszczeg6lnych lu- dzi do wspólnego działania w procesie zdobywania środk6w do . życia; negatywnie oceniano indywidualizm, grożący w tym czasie obniżeniem efektywności dZiałania produkcyjnego. W antagonistycznych sposobach produkcji ideologie oraz ich formy instytucjonalne, takie jak państwo czy kościół, miały określony cel – zachowanie i utrwalanie panowania klas po- siadających środki produkcji nad klasami pozbawionymi tych środk6w. Miały więc umacniać, sankcjónować istniejące sto- sunki ekonomiczne. W dziedzinie psychologii społecznej taką samą rolę miały spełniać systemy etyczne, filozoficzne, reli- gijne. Ich zadaniem było i jest wykształcenie u ludzi odpo- wiednich postaw emocjonalnych, np. w feudalizmie uległości czy w kapitalizmie poszanowania prywatnej własności środ- ków produkcji. Nadbudowa wynika z bazy. i spełnia w stosunku do niej określoną aktywną rolę. Między bazą i jej nadbudową istnie- ~ je sprzężenie zwrotne, stosunki funkcjonalne określające ich wzajemne zależności . Zależności te tak charakteryzuje K. Marks: Sposób produkcji, życia materialnego, warunkuje społeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogólności. Nie świadomość ludzi określa ich byt, lecz prze- ciwnie, ich społeczny byt określa ich świadomość ( … ) Ze zmianą pod- łoża ekonomicznego. odbywa się mniej lub bardziej szybko przewrót w całej- olbrzymiej nadbudowie. (K. Marks Przyczynek do krytyki ekonomii polityczne;; Warszawa 1953, s. 5.) Struktura społeczna i rozwój społeczny Istotę powiązań bazy i nadbudowy określa struktura spo- łeczna. Stosunki między klasami determinują zachowanie się pozostałych grup społecznych. Sprzeczności interesów klaso- wych prowadzą •do walki, której wynikiem jest powstanie państwa. Skoro istota państwa wynika z walki klasowej, to musi być ono aparatem władzy klasy panującej. W złożonym systemie, jakim jest formacja, staje się więc swego rodzaju regulatorem całego systemu. [przypisy:lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]
[hasła pokrewne: stomatolog mokotów, encyklopedia zdrowia, dermatolog na nfz lublin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów