Uwzglednianie tych wskazan pozwoli na

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Uwzględnianie tych wskazań pozwoli na to, aby każdy system cen spełniał pod- stawową funkcję – prowadził do racjonalnej alokacji po- siadanych zasobów. RACHUNEK EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI WYBORU TECHNIKI PRODUKCJI l. Rola i rodzaje rachunku ekonomicznego W procesie gospodarowania podmioty gospodarcze – produ- cenci, konsumenci lub przedsiębiorstwa jako wyodrębnione jednostki gospodarcze – muszą podejmować różnorodne de- cyzje. Decyzje mogą dotyczyć celu. działalności gospodarczej, a także zastosowania odpowiednich środków i metod jego re- alizacji. Działanie w warunkach ograniczeń materialnych lub społecznych i wielości możliwych celów, często konkuren- cyjnych, wymaga stałego dokonywania wyboru podejmowa- nia odpowiednich decyzji. Akty wyboru są skomplikowane, muszą bowiem obejmować skalę celów, preferencji, motywa- cji .przy danych zasobach i warunkach ich życia, a również . uwzględniać wiele możliwych metod realizacji danych celów. Swiadoma działalność- człowieka zmierza do takiego zasto- sowania dostępnych środków, aby osiągnąć zamierzony cel. Zasadą postępowania w działaniu, a zarazem kryterium ra- cjonalności, jest zasada minimalizacji środków (zasada oszczędności) przy realizacji danych celów. Określa się ją jako zasadę racjonalnego gospodarowania. Nie sposób w tym miejscu rozważyć wszystkie problemy związane z racjonalnym postępowaniem (szczegółowo zajmuje się nimi prakseologia), trzeba tu jednak zwrócić uwagę na to, że racjonalność może być subiektywna lub obiektywna. Z ra- . cjonalnością subiektywną mamy do czynienia wówczas, gdy podmiot gospodarczy podejmuje decyzje na podstawie włas- nych bezpośrednich pojęć o celach i środkach oraz metod Zasada ta znana jest też jako zasada maksymalizacji celu (zasada wydajności) przy danych środkach. Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji znanych sobie z doświadczenia życiowego. Racjonalność obiektywna lub zobiektywizowana to postępowanie w opar- ciu o wiedzę naukową klasyfikującą cele, środki i metody. Podstawą obiektywizacji racjonalnego gospodarowania są między innymi nauki ekonomiczne. [więcej w: , drzwi wewnętrzne, siłowniki hydrauliczne, podłogi drewniane ]

[patrz też: megamed bełchatów rejestracja, centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja