Umozliwia. tez – za posrednictwem

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Umożliwia. też – za pośrednictwem cen i systemu -finansowego – powiązanie rachunku ekonomicz- nego w ramach przedsiębiorstwa z rachunkiem makrcekono- micznym, Może on spełniać funkcję pobudzania nie tylko dzięki wykorzystaniu zasady samofinansowania biężącej ope- ratywnej działalności! ale również dzięki gromadzeniu fun- duszy na cele rozwojowe. Pozwala wreszcie na powiązanie bodźców ekonomicznych z wynikami działalności przedsię- biorstwa. W dotychczasowej praktyce rozrachunek gospodarczy jako kategorię ekonomiczną – i metodę gospodarowania stosowano w różnych-odmianach w odniesieniu do typowych jednostek gospodarujących, jakimi najpowszechniej są jeszcze dziś przedsiębiorstwa. Reformy gospodarcze wprowadzane w eu- ropejskich krajach socjalistycznych i w tej dziedzinie zapo- wiadają daleko idące zmiany. Rozrachunek gospodarczy jako metoda gospodarowania wprowadzany jest do jed- nostek gospodarczych tego rodzaju jak zjednoczenia. Na przy- kład w założeniach reformy gospodarcze] w ZSRR przewidu- je się zastosowanie tej metody w skali ministerstwa. Nato- miast rozrachunek gospodarczy jako kategoria ekono- miczna jest stosowany w kombinatach, które w wielu przypadkach skalą produkcji nie ustępują przedsiębiorstwom zgrupowanym w zjednoczeniach. Dla prawidłowego funkcjonowania rozrachunku gospodar- czego pierwszorzędne znaczenie ma wybór mierników oceny działalności przedsiębiorstwa. Zbiór tych mierników jest znaczny, a w praktyce stosuje się różne ich rodzaje i kom- binacje. Chodzi jednak o to, aby wybrać spośród możliwych takie mierniki, które skłaniają przedsiębiorstwa do racjonal- nego gospodarowania zgodnie z preferencjami społecznymi co do jakości i struktury produkcji oraz aby pobudzały one do innowacji i wdrażania postępu naukowo-technicznego. Mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa można podzie- lić na trzy grupy: mierniki nakładów, mierniki produkcji, mierniki syntetyczne (por. tablicę 16). Całkowity koszt własny wytworzenia obejmuje sumę na- kładów pracy żywej i uprzedmiotowionej i daje ogólną in- formację o tym, jakim nakładem środków osiągnięto efekt produkcyjny. [patrz też: , obróbka skrawaniem, Siłownie zewnętrzne, wynajem samochodów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów