Trzeba sobie jednak zdac sprawe

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Trzeba sobie jednak zdać sprawę ze skomplikowanego charakteru rzeczywistości i z tego, jak ogra- niczone są możliwości indywidualnej obserwacji procesu spo- łecznego jako całości i jego skomplikowanych powiązań. Tyl- ko nauka stosująca odpowiednią do istoty danych zjawisk metodę badawczą może. ogarnąć rzeczywiste prawidłowości zjawisk społeczno-ekonomicznych. Ekonomia polityczna jest nauką teoretyczną, jej celem jest wykrywanie społecznych praw produkcji i• podziału, intere- suje się więc ona tym, co jest w procesach społeczno-gospo- darczych dominujące, ogólne, co jest źródłem powstawania prawidłowości. Inne nauki ekonomiczne natomiast (np. histo- ria gospodarcza) interesują się przebiegiem konkretnych pro- cesów gospodarczych w określonym czasie i miejscu. Mają one charakter . opisowy, dostarczają wiedzy o konkretnych proce- sach gospodarczych dla potrzeb analizy teoretycznej i same – opierają się na uogólnieniach dokonanych przez ekonomię po- lityczną, określających istotę konkretnych przejawów życia .gospodarczego społeczeństwa. Ekonomia polityczna należy do nauk empirycznych, ale w odniesieniu do przedmiotu swoich badań nie może dokonywać takich doświadczeń, jak np. fizyka czy chemia. Ponieważ pro- cesy gospodarcze rozciągają się w czasie i przestrzeni, a ele- mentami składowymi każdego procesu społecznego są ludzie i złożone stosunki międzyludzkie, niemożliwe jest przeprowa- dzanie doświadczeń weryfikujących naukowe sądy. W innych naukach doświadczenia laboratoryjne umożliwia- Idealizacja ją tworzenie. czystych warunków obserwacji badanego .pro- cesu, Na przykład fizyk przeprowadzając eksperyment dąży do wytworzenia w .sposób sztuczny procesu bardziej zbliżo- nego do modelu idealnego niż procesy występujące w badanej rzeczywistości. Operuje pojęciem cieczy doskonałej, gazu do- skonałego czy ciała doskonale sprężystego. Można więc po- wiedzieć, że w badaniu naukowym stosuje się swego rodzaju idealizację. W ekonomii takimi idealizacjami są np. rynek do- skonały, czysty kapitalizm, gospodarka zamknięta. Tą metodą bada się zależności na wyabstrahowanych przedmiotach czy procesach zakładając, że mają one określone właściwości w stopniu krańcowo maksymalnym lub minimalnym. [hasła pokrewne: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]
[więcej w: megamed bełchatów rejestracja, centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja