Technika produkcji znajdujaca -sie na

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Technika produkcji znajdująca -się na prawo od punktu A (np. Al) wymaga zwiększenia nakładów inwestycyjnych i tym samym zmniejszenia zapotrzebowania na pracę żywą o L1Z. Po- nieważ w gospodarce socjalistycznej istnieje pełne -zatrudnienie, a przyrost siły, roboczej -wynosi OZIo wybranie techniki Al doprowa- dziłoby do zmniejszenia żapotrzebowania na siłę roboczą o jZ (od ZI do Z2) i do bezrobocia (przesunięcie siły roboczej do sfery nieproduk- cyjnej, skrócenie dnia roboczego i migracja nie wchodzą w rachubę). Z, czysto technicznego punktu widzenia metody, wytwarzania na prawo od punktu A nalezą do sprawniejszych; charakteryzuje je wy- ższy stopień uzbrojenia pracy i wyższa wydajność. Ponieważ jednak pogarszają relacje ekonomiczne (wzrost zapotrzebowania na nieprze- kraczalną wielkość I, zmniejszenie Z i bezrobocie), trudno je. zaliczyć do efektywnych, mimo, bowiem swojej techniczne] doskonałości nie spełniają warunków postępu ekonomicznego, tzn. nie przyczyniają się do maksymalizacji efektu przy danych środkach. Z tego względu, ma- jąc na uwadze cel, któremu ma służyć technika, z takich rozwiązań przy danym stanie zasobów środków inwestycyjnych i siły roboczej trzeba zrezygnować. Wybór rozwiązania technicznego nowych inwestycji odpo- wiadający punktowi A na rys. 27 zapewnia zbilansowanie czynników produkcji, którymi się rozporządza. Czy jednak zbilansowanie jest wystarczającym kryterium racjonalizacji wyboru? Aby na to odpowiedzieć, należy porównać zapropo- nowaną technikę z ogólnymi warunkami, w jakich w danym czasie odbywa się tworzenie dochodu narodowego. Weryfika- cji można dokonać przez zestawienie czasu zwrotu dodatko- wych nakładów inwestycyjnych (LII) we wszystkich alterna- tywnych technikach. Zbiory wariantów technik produkcji znajdujące się na prawo od punktu A na krzywej z rys.27 charakteryzują się wyższą kapitałochłonnością i rosnącą sto- pą, tj. wyższymi indywidualnymi okresami zwrotu, co nie jest obojętne dla kraju ubogiego w środki inwestycyjne. [więcej w: , deska elewacyjna, tworzywa sztuczne, wypożyczalnia samochodów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin