Te koncepcje tworzenia cen nie

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Te koncepcje tworzenia cen nie wyczerpują wszystkich propozycji wysuniętych w dyskusjach ekonomicznych w la- tach 1950 – 1970. Zadna z nich, nie zadowala w pełni potrzeb praktyki gospodarczej. Dlatego też prowadzi się dalsze ba- dania w tym zakresie. Podstawowe .niedomagania systemu cen w Polsce wiążą się jednak nie z brakami teorii cen wyjściowych, lecz z prak- tyką kształtowania cen rynkowych. Wynikają one z niedostatecznego uwzględnienia – wartości i rzadkości produktów oraz cen światowych przy ustalaniu cen rynkowych dóbr i usług ekonomicznych. 5. Rodzaje- cen , W praktyce gospodarczej Polski ceny ustalane są przez Pań- stwową Komisję Cen. Od 1956 r. część cen ustalają Woje- wódzkie Komisje Cen, a od ,1972 r. znaczne uprawnienia w dziedzinie zatwierdzania cen mają dyrektorzy zjednoczeń branżowych. Są oni uprawnieni do zatwierdzania cen su- rowców, półproduktów-I wyrobów w obrocie wewnętrznym zjednoczenia, wyrobów nowo produkowanych i nowo im- portowanych objętych koordynacją branżową z wyłączeniem tych wyrobów, których cenę ustala Rada Ministrów f lub KC. Dyrektor zjednoczenia ma prawo obniżania cen zbytu i cen fabrycznych- (zasady tworzenia tych cen omówimy ni- żej) przez niego zatwierdzonych, z wyłączeniem cen wyro- bów dotowanych i pod warunkiem nieobniżani. wpłat po- datku obrotowego ze .sprzedaży danych wyrobów. Cena z którą najczęściej mamy do czynienia, to cena deta- liczna. Na rys. 25 przedstawiono strukturę ceny detalicznej dobra konsumpcyjnego. Ceny fabTyczne ustalane są w praktyce na poziomie jednolitym dla wszystkich producentów danego wyrobu. Kształtuje się je w oparciu o średni koszt własny przedsiębiorstw zgrupowanych w danym zjed- noczeniu plus zysk w wysokości około 50/0 poziomu średnich kosztów własnych. [przypisy: , materiały budowlane, Meble na wymiar, bębny kablowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin