Suma kilkuletnich czy nawet rocznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2018

Suma kilkuletnich czy nawet rocznych nakładów może przewyższać wartość środków inwestycyjnych (zależy bowiem od tego, jakiej wartości środ- ki obrotowe stosuje się w procesie produkcji), ale to wcale nie znaczy, że uzyskany efekt produkcyjny o określonej wartoś- ci jest zwrotem poniesionych nakładów inwestycyjnych. Nie można też okresu zwrotu utożsamiać z amortyzacją, ponie- waż amortyzacja odzwierciedla stopień wartościowego zuży- wania się środków trwałych w całym okresie eksploatacji, fundusz amortyzacji jest źródłem odtworzenia środków trwa- łych po ich zużyciu, a odpisy amortyzacyjne są wliczane do kosztów własnych produkcji w danym przedsiębiorstwie. Prawidłowa interpretacja okresu zwrotu wiąże się z sub- stytucją jednych nakładów przez drugie. W jednym z alter- natywnych procesów technicznych wzrost nakładów na uzbrojenie pracy daje – zgodnie z prawem substytucji – spadek nakładów pracy żywej w czasie eksploatacji obiek- tów (gdyby takie zjawisko nie wystąpiło, mielibyśmy do czy- nienia z procesem technicznym niesprawnym, który trzeba by odrzucić zgodnie ź zasadą racjonalności). Źródłem zwrotu dodatkowych nakładów inwestycyjnych jest więc obniżka kosztów eksploatacji. Koszty eksploatacji sprowadzamy do nakładów pracy żywej, surowców i materiałów, nie wchodzi natomiast w ich skład amortyzacja. Jeśli więc rozpatrywano np. dwie z wielu możliwych tech- nik zapewniających wytworzenie produktu o żądanej ilości i jakości spełniające wymagania co do czasu i miejsca, ale to odrębne problemy, które tu pomijamy, to wstępna analiza sprowadza się do porównania nakładów I i rocznych kosztów eksploatacji Z. Oba rozwiązania mają identyczne okresy eks- ploatacji n i równą co do rozmiarów i rodzaju roczną produk- cję P. Zestawione porównywalne wielkości charakteryzujące oba rozwiązania techniczne projektowanych inwestycji będą się przedstawiać następująco: Kryterium wyboru El pędzie w. tym przypadku wymaga- nie, aby np. El E2 co sprowadza się do porównania różnic między II i 12 oraz ZI i Z2 Zgodnie z prawem substytucji i de- finicją techniki sprawnej, jeśli II > 12, to ZI < z; [hasła pokrewne: , cegła na ścianę, sala szkoleniowa, podłogi drewniane ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego