Stosuje sie równiez takie metody

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Stosuje się również takie metody oceny pracy, w których mie- rzy się zmęczenie, jakie ona wywołuje. Wszystkie tego rozdaj u metody mogą spełniać najwyżej rolę po- mocniczą przy całościowej ocenie wkładu pracy. W drugiej grupie metod stosuje się różnego rodzaju podejścia do oceny przede wszystkim samej pracy z uwzględnieniem wymagań stawianych pracownikowi. Problem sprowadza się do wyboru i okreś- lenia cech pracy pozwalających określić łączny wkład pracy. Ocenia się np. jednocześnie warunki pracy i cechy pracownika: l – a) wy- kształcenie zawodowe, b) dokładność pracy, c) wysiłek fizyczny, d) otoczenie, e) odpowiedzialność. 2 – a) sprawność i kwalifikację, b) za- kres odpowiedzialności, c) wysiłek, d) warunki pracy. W naszej polityce płacowej zaleca się wartościowanie pracy m.in. w oparciu o następujące cechy: – złożoność pracy wymagająca od wykonawcy osiągnięcia okreś- lonego poziomu kwalifikacji; – uciążliwość pracy określona przez wysiłek i obciążenie mięśni; – odpowiedzialność w pracy związana z koniecznością szczególnej koncentracji uwagi i odpowiedniej staranności w wykonywaniu pracy, pozwalającej na uniknięcie powstania strat materialnych, nieszczęśli- wych wypadków itp. Kolejnym celem organizacji płac jelit powiązanie oceny pracy i wy- sokością płacy. Celowi temu służą dwa systemy: taryfowy i punktowy. W skład systemu taryfowego wchodzą: taryfikator płac, siatka ta- ryf, wyjściowa stawka płac. W systemie tym kwalifikator prac stanowi narzędzie oceny prac w oparciu o z góry ustalone kryteria wyni- kające z, przyjętej koncepcji mierzenia pracy. Kwalifikator zawiera opis wszystkich prac występujących w danej branży. Opis ten wyjaś- nia, dla poszczególnych przypadków prac, co pracownik powinien wie- dzieć, co powinien umieć zrobić oraz za co i w jakim zakresie odpo- wiada. Poza tym kwalifikator zawiera określenie zawodu lub specjal- ności i grupę zaszeregowania. Poszczególne grupy zaszeregowania, są powiązane z odpowiednią stawką płac. Kwalifikatory stanowią pod- stawę kształtowania struktury płac. [hasła pokrewne: , grzejniki dekoracyjne, Automatyka przemysłowa, pompy ciepła ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów