Samofinansowanie przedsiebiorstw dokónuje sie tez

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

Samofinansowanie przedsiębiorstw dokónuje się też w poważnym stopniu z odpi- sów amortyzacyjnych dzięki stosowaniu tzw. amortyzacji przyspieszonej. Odpisy amortyzacyjne gromadzone są jako tzw. fundusze niepodzielne, które wolno zużywać tylko na ce- le inwestycyjne. W okresie kapitalizmu monopolistycznego szczególnej wa- gi nabiera eksport kaptitalu . Stwarza on rownoczesme wiek- sze możliwości eksportu towarów do krajów zaciągających po- życzki. Eksport kapitału jest dokonywany w celu osiągnięcia zysków monopolistycznych; staje się też podstawą ekspansji gospodarczej i politycznej monopoli i państw imperialistycz- nych. Wzrost eksportu kapitału i szczególna jego rola w okre- sie kapitalizmu monopolistycznego wynika z tego, że w naj- wyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych o zmonopolizo- wanej gospodarce masa zysku szybko rośnie; nie można jej przeznaczyć na inwestycje, bo dopływ kapitału do gałęzi zmo- nopolizowanych jest utrudniony bądź wręcz niemożliwy (na- wet monopole, które opanowały daną gałąź gospodarki, pow- strzymują się od inwestowania w tę gałąź w celu utrzymania wysokiej stopy zysku i dużej masy zysku). Ponadto eksport kapitału, zwłaszcza do krajów słabiej rozwiniętych, umożliwia łatwiejsze osiąganie zysku monopolowego niż przez jego zain- westowanie w metropolii. Eksport kapitału zmniejsza możliwości inwestycyjne kraju eksportującego, a tym samym może utrudniać utrzymanie pełnego zatrudnienia. Równocześnie jednak raczej zwiększa stopę i masę zysku właścicieli kapitału. Po II wojnie światowej USA w eksporcie kapitału prześci- gnęły wszystkie pozostałe kraje kapitalistyczne, przy czym w niektórych gałęziach produkcji (np. w produkcji maszyn cy- frowych) kapitał amerykański zajmuje dominującą pozycję nawet w Europie Zachodniej. Pojawiła się też i nabrała ogromnego znaczenia nowa forma eksportu kapitału: eksport kapitału państwowego. Przyczyną wystąpienia tej formy eks- portu kapitału były obawy kapitału prywatnego przed nacjo- nalizacją w krajach, w których został on ulokowany, oraz to, że kapitałowi państwowemu łatwiej jest przełamywać opory krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. [podobne: , aranżacje wnętrz, przydomowa oczyszczalnia ścieków, wyposażenie łazienki ]

[patrz też: stomatologia estetyczna szczecin, przychodnia salus, anestezjolog kto to ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin