Rozwój sil wytwórczych i towarzy-

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2018

Rozwój sił wytwórczych i towarzy- szący temu procesowi społeczny podział pracy prowadzą do zanikania form gospodarstwa i na tej drodze powstaj.e nowa, dziś powszechna forma organizacyjna wytwórczości, którą jest właśnie przedsiębiorstwo. Czym różni się zasadniczo gos- podarstwo od przedsiębiorstwa? Gospodarstwo przeważającą część wytwarzanego, produktu zużywało we własnym zakre- sie, a produkcja na potrzeby zewnętrzne stanowiła jedynie margines jego działalności. Natomiast w przedsiębiorstwie jest wręcz przeciwnie. Podstawowa jego. wytwórczość nasta- wiona jest na zewnątrz, a skala produkcji dla siebie stanowi tu margines jego działainości. Oczywiście nietrudno zauwa- żyć, że mówimy o formie organizacji produkcji, jaką jest przedsiębiorstwo w ogóle i ze taka jego forma występuje też powszechnie we współczesnej gospodarce kapitalistycznej. W dalszym ciągu zajmować się jednak będziemy przedsię- biorstwem socjalistycznym, a czytelnik znający już z poprzed- niej części podręcznika założenia ustrojowe kapitalizmu zda sobie sprawę ze specyfiki tej samej formy przedsiębiorstwa w obu sposobach gospodarowania. Przedsiębiorstwo socjalistyczne jest organizacją zespalającą ludzi i rzeczy na podstawie społecznej własności środków produkcji, działa, w ramach społecznego podziału pracy stycznego i W oparciu o plan ogólnonarodowy samodzielnie realizuje cele odpowiadające interesom ogólnospołecznym; które są skojarzone z jego własnym interesem. Przedsiębiorstwo so- cjalistyczne jest wyodrębnioną cząstką majątku produkcyj- nego zespolonego z wytwórcami. Wyodrębnienie to ma cha- rakter techniczno-produkcyjny, organizacyjny i ekonomiczny. Wypdrębnienie techniczno-pro,dukcyjne wynika ,ze specy- fiki i roli przedsiębiorstwa w ramach społecznego podziału pracy. Grupuje ono środki produkcji właściwe dla danego rodzaju wytwórczości, oraz ludzi o kwalifikacjach, potrzeb- nych do posługiwania się tymi środkami. w celu wytworzenia określonego produktu, Odrębność prganizacYJna polega na określonym umiejsco- wieniu przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjne] gospo- darki i zakłada, że ono samo ma własny system kierowania ludźmi i dysponowania rzeczami. [hasła pokrewne: , stoiska targowe, hurtownia szkła, wyposażenie wnętrz ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz