Rozstrzyga równiez w tym, kto

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Rozstrzyga również w tym, kto dysponuje produktami, a więc i. o tym, jak rezultaty procesu produkcji zostaną podzielone między jego uczestników. Występują dwa podstawowe typy własności środków pro- dukcji – prywatna i społeczna. Prywatna własność środków środków produkcji sankcjonuje zależność tych, którzy nie dysponują prOdukcji środkami produkcji, od tych, którzy takimi środkami dyspo- nują, ustanawiając jednocześnie stosunki panowania jednych nad drugimi. Ponieważ bez środków produkcji nie można pro- dukować, nie można więc zaspokajać Swych potrzeb, życiowa konieczność popycha tych, którzy nie posiadają środków pro- dukcji, do uzależnienia, się od właścicieli środków produkcji. W ten sposób człowiek staje się zależny, staje się naraędżiem realizacji celów właściciela środków produkcji. Podział społeczeństwa na klasy opiera się na stosunku ludzi Klasy do środków produkcji. Klasy to wielkie grupy ludzi różniące społeczne się między. sobą co do. miejsca, jakie zajmują w historycznie określonym systemie produkcji społecznej, co do stosunku (przeważnie usankcjonowanego przez prawo) do środków pro- dukcji, co do roli W społecznej organizacji pracy i – co za tym idzie – co do sposobu otrzymywania i rozmiarów tej części bogactwa społecznego, którą rozporządzają. Na przestrzeni dziejów marny więc klasy posiadaczy niewolników i niewolni- ków, feudałów i poddanych chłopów, burżuazję i proletariat. Prywatna własność środków produkcji jest źródłem rozbicia społeczeństwa na antagonistyczne klasy. Gdy środki produkcji są własnością społeczną, nie ma wów- czas panowania jednych nad drugimi; jest jedynie wspólna zależność ludzi od przyrody wyznaczona przez poziom sił wy- twórczych społeczeństwa, Społeczna własność środków pro- dukcji, przy odpowiedniej organizacji dysponowania nimi, stwarza możliwości współpracy i wzajemnej .pomocy, co jest jednym z czynników rozwoju sił wytwórczych społeczeństwa. Oprócz zasadniczego podziału społeczeństwa na klasy we- dług kryterium stosunku do środków produkcji wyodrębnia się jeszcze warstwy społeczne. Warstwa społeczna to taka gru- pa społeczna, którą z danej klasy wyodrębniają jakieś specy- ficzne cechy. Na przykład inteligencja nie posiadająca środ- ków produkcji jest formalnie w sytuacji takiej jak proleta- riat, ale różni się od niego pozycją ekonomiczną, statusem za- wodowym. Można też mówić o warstwie urzędników czy ka- płanów. [przypisy: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]
[hasła pokrewne: medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz, choroba co to jest ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz