Róznicowanie plac w oparciu o.

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Różnicowanie płac w oparciu o. takie kry- teria, jak narodowość, wiek, płeć itp. nie wchodzą oczywiście w rachubę Ize względów zasadniczyeh, ustrojowych. Utrzy- muje się W. pewnym zakresie kryterium geograficzne z uwa- gi na różnice w kosztach utrzymania w różnych regionach kraju, w Polsce nie ma ono jednak większego znaczenia. Na- tomiast znaczną rolęw kształtowaniu struktury płac odgry- wają specjalne preferencje społeczne przyznawane pewnym dziedzinom działalności. Pod ich wpływem płace czasami od- chylają się od tych, jakie by się ukształtowały pod wpływem kryterium wkładu pracy. Te dodatkowe kryteria stosuje się w celu pobudzenia migracji pracowników, aby ułatwić wy- konywanie zadań w dziedzinach gospodarki uznanych za ważniejsze od innych. Zarówno strukturę płac w skali gospodarki narodowej, jak l wewnętrzną strukturę p acy można ocemać zarowno w odniesieniu do przyjętych zasad jej-kształtowania, jak i do ce- lów polityki gospodarczej, którym ma służyć. Pozwala to odkryć, czy struktura płac jest proporcjonalna, czy istnieją w niej dysproporcje. Kryteria oceny mogą być różne, gdyż. płaca pełni szereg funkcji i każdą z tych funkcji można przy- jąć jako podstawę takiej oceny.Ponieważ bodźcowa funkcja płac wyraża najogólniejszą i zarazem najistotniejszą jej ce- chę: proponuje się stosowanie jej do oceny prawidłowej . struktury, tj. proporcjonalności płac. Proporcjonalny układ płac to taki wewnętrzny układ pewnej ilości odpowiednio do- branych poziomów płac pracowników, za pomocą którego można wywołać pożądane skutki ekonomiczne. Gdy. płace występują w układach wywołujących skutki riepożądane, mówi się wówczas o dysproporcji plac. W praktyce istnieje struktura wyjściowa płac, która po- wstaje w drodze usta lema stawek taryfowych płac; l struktura wynikowa, tj. płace pobierane przez poszczególnych pracowników. Ponieważ płaca wynikowa nie jest zwykłą wie- lokrotnością stawek płacy, między obydwiema strukturami istnieją nawet duże różnice. Różnice te są nieuchronne, ale ich skala nie może być dowolna, gdyż podważałoby to zasady wartościowania pracy wyrażone w stawkach taryfowych płac. [podobne: , siłowniki hydrauliczne, apartamenty wynajem nieruchomości, oczyszczalnie przydomowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów