Róznice w okresie zwrotu’ dodatko-

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2018

Różnice w okresie zwrotu dodatko- wych nakładów w nowych obiektach i w okresie zwrotu do- datkowych nakładów na modernizację istniejących będą dą- żyć do wyrównania się. Wybór metod wytwarzania na lewo od punktu A (rys. 27) zmniejsza okres zwrotu, w miarę zaś przesuwania się w dół ~ po krzywej okres zwrotu rośnie (pogarsza się substytucyjność w modernizowanych, obiektach). W punkcie zrównania otrzy- mamy wartość odpowiadającą optymalnej stopie substytucji. Do wyboru techniki optymalnej, zapewniającej również stan optymalny W skali całej gospodarki, prowadzi dopiero zestawienie projektowanych technik produkcji z ogólnogos- podarczymi warunkami, w jakich wytwarza się dochód naro- dowy. Ostatecznym kryterium efektywności technik produk- cji jest maksymalizacja dochodu narodowego przy danej wiel- kości zasobów czynników wytwórczych . Często spotykane traktowanie technik w aspekcie tylko sprawności technicznej niezależnie od oceny ekonomicznej efektywności jest wyrazem fetyszyzacji techniki. Zapomina się bowiem, że technika jest środkiem do osiągnięcia celu, jest instrumentem postępu ekonomicznego. Szczególna skłon- ność do takiej fetyszyzacji występuje współcześnie wobec zaskakujących rewelacji technicznych i pochopnego zalicza- nia ich. wszystkich do postępu technicznego. Postęp technicz- ny zaś jest procesem techniczno-ekonomicznym i łączy w so- bie aspekt technicznej sprawności i ekonomicznej efektywno- ści, każde z proponowanych rozwiązań technicznych podlega więc weryfikacji ekonomicznej. Szeroki zakres zjawisk •utożsamianych z postępem tech- nicznym jest przyczyną.wprowadzama do obiegu szeregu róż- niących się definicji tej kategorii. Tymczasem w procesie kreowania i .realizacji postępu technicznego trzeba mieć wy- raźne kryteria identyfikacji postępu technicznego i urniejęt- ność jego analizy. Postęp techniczny utożsamiany jest z postępem technicz- no-organizacyjnym., – techniczno-ekonomicznym, technolo- gicznym. W dotychczasowych definicjach postęp techniczny ~ 1 określa się m.in. jako: 1) zmiany techniczne i technologiczne oparte na rachunku ekónomicznyrn, 2) zmiany wśrodkach i przedmiotach pracy zwiększające efektywność gospodaro- wania, .3) zmiany: i udoskonalenia procesus produkcji oraz zmiany struktury produkcji, 4) zmiany w środkach produkcji poprawiające jakość i warunki pracy zmiany w środkach produkcji, zwiększenie ich wykorzystania, zmiany technolo- giczne, l zmiany w organizacji. [podobne: , drabina aluminiowa, stoisko na targi, Usługi brukarskie Warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz