Rozdzial funkcji pomiedzy teo poduklady

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2018

Rozdział funkcji pomiędzy te• podukłady zależy od charakteru i rangi zadań, które po- dejmuje gospodarka, a również od potencjału, jakim dyspo- nuje. Przy tym zakłada się, że .określone rozwiązania kompe- tencyjne powinny odpowiadać warunkom, gospodarki socja- listycznej, co równocześnie wiąże się z zapewnieniem więk- szej skuteczności działań gospodarczych. Na tej właśnie dro- dze poszukuję się najlepszych rozwiązań systemowych w .dziedzinie planowania i zarządzania gospodarką. Kierowąnie i zarządzanie gospodarcze polega na wykony- waniu przez określony zespół. kierowniczy wyspecjalizowa- nych i fachowych funkcji polegających na przewidywaniu, obiektywna planowaniu, koordynacji, ,kontroli, .inicjatywie, nowator- prawidłowość stwie, nadzorze, rozkazodawstwie, prżystosowywaniu się do warunków wewnętrznych i zewnętrznych w społecznym. procesie gospodarowania. Kierowanie i zarządzanie gospodarką socjalistyczną ma. charakter scentralizowany lub inaczej, ogólnonarodowy czy ogólnospołeczny, przy czym używamy tych określeń ja- ko synonimów. Pojęcie: centralne kierowanie gospodarką jest dość często opacznie rozumiane. Nie można go utożsa- miać tylko z kompetencjami instytucji centralnych, gdyż ich funkcje zmieniają się i on same również się zmieniają: Centralne kierowanie gospodarką socjalistyczną, niezależnie od tego, jakie ma konkretne formy w tym samym czasie w różnych krajach oraz w różnym czasie w tym samym kra- ju, oparte jelit na przesłankach obiektywnych. Należą do nich, jak wiadomo, społeczne formy własności środków pro- dukcji oraz społeczny charakter sił wytwórczych. Skoro własność produkcji jest społeczna, muszą jej odpowiadać sposoby wykorzystania, gospodarowania, tj. muszą one być. również ogólnospołeczne. Nieodzownym warunkiem i instru- mentem zarządzania staje się plan ogólnogospodarczy, a pań- stwo, będąc właścicielem środków produkcji, w imieniu spo- łeczeństwa pełni funkcje gospodarcze. Centralne kierowa- nie gospodarką socjalistyczną jest zatem nieodłączną cechą . socjalistycznych stosunków ekonomicznych. [więcej w: , kolektory słoneczne, brama garażowa, uprawnienia elektryczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma