Przy danej wiedzy technicznej dysponuje

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2018

Przy danej wiedzy technicznej dysponuje się pewnym wachlarzem technik wytwarzania, które można uszeregować według zasady maksymalnej wydajności lub zasady oszczęd- ności środków. Tak więc przy danym poziomie wiedzy mamy dany zasób techniki wytwarzania i dokonując wyboru przesuwamy się po tej samej krzywej wydajności.. Taki proces zmiany relacji w nakładach czynników, Z i I na korzyść 1 nazwiemy postępem technicznym substytucyjnym albo zależnym. Istota postępu technicznego Rozwój wiedzy technicznej prowadzi do wdrożenia takich metod wytwarzania, które zmieniają nie tylko relacje między L1D oraz Z, ale i stosunek Z + l co będzie oznaczać przechodzę-
nie na inne krzywe wydajności, położone dalej od początku układu. W powyższym procesie wystąpić mogą następujące tendencje-Irys. 30): 1. Prze jście z punktu P l do P 2 oznacza pozostanie przy kie-. runku zmian proporcjonalnych. Nowa metoda wytwarzania odznacza się proporcjonalnymi zmianami zarówno w uzbro- jeniu pracy, jak i w wydajności; taki typ postępu technicz- nego nazywamy postępem neutralnym (stały, w.spółczynnik kapitałochłonności). 2. Przejście z punktu P I do punktu P 2 oznacza obranie kie- runku rosnących zmian w wydajności. W tym przypadku wy- dajność pracy wzrasta szybciej niż uzbrojenie pracy i taki typ postępu technicznego określa się jako postęp kapitałoosz- czędny. 3. Przejście z punktu PI do punktu p. oznacza przestawie- nie się na metody o uzbrojeniu pracyrosnącym szybciej niż wydajność. Taki typ postępu określa się jako kapitałochlon- ny. Postęp techniczny, w którym przechodzi się na kolejne funkcje agregatowej wydajności położone dalej od początku układu, określa się jako postęp autonomiczny (niezależny) w odróżnieniu od postępu zależnego albo substytucyjnego, który określają relacje wyrażone przez tę samą krzywą wydajności. Ilościowym wyrazem postępu technicznego może być m.in. stopień uzbrojenia pracy ludzkiej, wzrost wydajności, zwięk- szenie zasobów naturalnych przez wzrost .ich wykorzystania, wzrost niezawodności i operatywności urządzeń (takiej ioh sprawności, aby jak najrzadziej się psuły i deformowały oraz wymagały jak najmniej zabiegów regulujących). [podobne: , Meble na wymiar, podesty ruchome, pokoje zagadek ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma