PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

PRZEDMIOT EKONOMII POLITYCZNEJ 1. Zadania ekonomii politycznej W codziennym doświadczeniu stykamy się stale, uświadamia- jąc to sobie lub nie zdając sobie z tego sprawy, z faktami (zdarzeniami! decyzjami) i procesami (szeregi współzależnych faktów rozpatrywane w ruchu) ekonomicznymi, takimi jak wytwarzanie różnych dóbr, transport, Wymiana, rozdyspono- wanie środków i dochodów, określanie czasu wytwarzania, wybór metody i miejsca produkcji, podjęcie pracy, wybór za- wodu. Fakty, decyzje i procesy gospodarcze. mogą mieć cha- rakter lokalny, ogólnokrajowy i ogólnoświatowy. Z faktami i procesami ekonomicznymi występują często łącznie fakty i procesy .techniczne. Gdy oba te typy procesów są ze sobą po- wiązane, współzależne i wzajemnie uwarunkowane, mamy do czynienia z procesami techniczno-ekonomicznymi. Procesem techniczno-ekonomicznym jest na przykład pro- dukcja, Składają się na nią działania techniczne związane z użyciem odpowiednich środków rzeczowych, odpowiedniej technologii, oraz działania ekonomiczne, takie m.in. jak okre- ślanie ilości i jakości zamierzonego efektu oraz proporcji za- stosowania poszczególnych środków czy wybór-metody osią- gania celu przy danych środkach. Produkcja jest odwiecznym procesem techniczno-ekono- micżnym, podobnie jak podział jej rezultatów w celu zaspo- kojenia potrzeb ludzkich. Produkcja i podział jako podsta- wowe formy działalności człowieka składają się na społeczny proces gospodarowania. Przyczyną podejmowania produkcji jest to, że przyroda nie zaspokaja w sposób bezpośredni po- trzeb człowieka i przystosowanie jej zasobów do jego potrzeb wymaga określonego oddzaaływania, podział natomiast wynika Z potrzeby rozdzielenia rezultatów produkcji między członków danej społeczności, ponieważ nie wszyscy uczestni- czą w społecznym procesie produkcji, a spośród bezpośred- nich wytwórców żaden nie wytwarza wszystkiego stosownie do swoich potrzeb. Produkcja jest podstawą bytu człowieka. Człowiek oddzia- łując na przyrodę stworzył nową, odmienną od rzeczywistości przyrodniczej rzeczywistość, którą określa się jak świat spo- łeczny, jako byt społeczny. [przypisy: , szkoła jazdy Lublin, biuro detektywistyczne, apartamenty wynajem nieruchomości ]

[hasła pokrewne: megamed bełchatów rejestracja, centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja