PRODUKCJA TOWAROWA, PIENIADZ I PRAWO

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

PRODUKCJA TOWAROWA, PIENIĄDZ I PRAWO WARTOSCI 1. Istota gospodarki towarowej Analizę kapitalistycznego sposobu produkcji musimy rozpo- cząć od zbadania istoty produkcji towarowej, tzn. podstawo- wych jej kategorii i praw ekonomicznych – towaru, war- tości i pieniądza. Jest to konieczne, gdyż kapitalistyczny spo- sób produkcji ukształtował się w wyniku rozwoju produkcji towarowe i stanowi jej najwyższe stadium. Produkcja materialnych środków zaspokajania potrzeb ludzkich ulega ciągłym zmianom wraz z rozwojem społeczeń- stwa. W procesie jej rozwoju możemy odróżnić dwie zasadni- cze formy: produkcję naturalną i produkcję towarową. Pierwotną formulą produkcji społecznej jest produkcja na- turalna. Poszczególni wytwórcy indywidualnie lub zbiorowo wytwarzają produkty konieczne, do zaspokojenia własnych potrzeb lub dó przekazania innym konsumentom nie w dro- dze wymiany (sprzedaży), ale jako spełnienie przymusowej powinności czy ofiary. Produkcja naturalna występuje więc jako forma powszechna i panująca w ramach wspólnoty pier- wotnej, systemu niewolniczego, stosunków feudalnych na wsi. Występuje także i w późniejszych formacjach społeczno-go- spodarczych, zwłaszcza na wsi w gospodarstwach słabiej po- wiązanych z rynkiem. Przez produkcję towarową rozumiemy taką organizację go- spodarki – produkcji i wymiany – w której powszechną i dominującą pozycję zajmuje wytwarzanie różnorodnych dóbr materialnych przez odosobnionych producentów na wy- mianę, drogą kupna i sprzedaży, a nie na własny bezpośredni użytek, W wyniku wymiany towarowej produkt -przechodząc z rąk producenta do rąk nabywcy zmienia właściciela. Produ- cent nie jest więc użytkownikiem wytworzonego przez siebie towaru, a użytkownik nie jest jego producentem. Nieodzownymi warunkami kształtowania się produkcji to- warowej były: 1) rozwój społecznego podziału pracy, 2) wy- odrębnienie i odosobnienie samodzielnych wytwórców, wyłą- cznych właścicieli wytwarzanych przez siebie produktów. Produkcja miała więc charakter naturalny. Wymian produktów pojawiała się wówczas tylko sporadycznie w stosunkach mię- dzy wspólnotami. [patrz też: , kurs prawa jazdy Lublin, szamba ekologiczne, agencja interaktywna ]

[podobne: medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz, choroba co to jest ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz