Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Prawo wartości spełnia w produkcji towarowej funkcję regulatora proporcji produkcyjnych oraz wymiennych w kie- runku najbardziej ekonomicznego wykorzystania zasobów pracy ludzkiej oraz zmniejszenia nakładów pracy społecz- nie niezbędnej na jednostkę produkcji. Tym samym pełni ono funkcję bodźca postępu technicznego, a przy żywioło- wym rozwoju gospodarki również czynnika. powodującego rozwarstwienie producentów. Producenci, którzy w porę zastosują właściwe rozwiązania techniczne, są w stanie. ob- niżyć swój indywidualny nakład pracy na jednostkę pro- duktu poniżej społecznie niezbędnego, osiągają zyski wyż- sze niż inni producenci. U podstaw prawa wartości leży zasada oszczędzania nakładów pracy ludzkiej. Sprawia to, że prawo to w pewnym zakresie działa również w so- cjalizmie . Pomiar nakładów pracy będżie się wówczas odbywał bezpośrednio w jednostkach czasu. Będzie to możliwe i opłacalne przy bardzo wy- sokim poziomie automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkcja towarowa w socjalizmie Prawo wartości różnie spełnia swoje funkcje w zależności od istoty i formy stosunków ekonomicznych panujących w danym społeczeństwie. Determinuje ono sposób postepo- wania ludzi w procesie. realizacji założeń celu gospodarowa- nia, który określają stosunki ekonomiczne, wskazujące rów- nież optymalny sposób jego realizacji. Cel działania, środki jego realizacji oraz ramy dopuszczalnych rozwiązań wynika- ją zawsze z podstawowego prawa ekonomicznego danej for- macji. Natomiast na optymalne warunki osiągania celu wskazują: prawo wartości, prawa reprodukcji społecznej oraz prawa techniczno-bilansowe, Funkcję regulatora proporcji produkcyjnych najskutecz- niej pełniło prawo wartości w kapitalizmie wolnokonkuren- cyjnym. Istniała wówczas swoboda przepływu kapitału z jednej dziedziny produkcji do drugiej, nie było monopolu ani po stronie produkcji, ani po stronie konsumpcji. Inge- rencja państwa w sprawy kształtowania proporcji gospo- darczych była wówczas sporadyczna. Na ogół nie występo- wała też sprzeczność między wymaganiami prawa wartości (wymiana towarów zgodnie z ich wartością) a zasadą maksy- malizacji zysków. W kapitalizmie współczesnym .zakres. re- gulującej roli prawa wartości został poważnie ograniczony przez istnienie i działanie monopoli oraz państwa. [patrz też: , grzejniki dekoracyjne, projektowanie ogrodów, hale przemysłowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa