Praca ludzka stanowi jednosc dwóch

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Praca ludzka stanowi jedność dwóch procesów: zużyciu pracy towarzyszy powstanie wartości użytkowych produktu. Mierzenie wkładu pracy sprowadza się więc do wykrycia współzależności między nakładem pracy (zużyciem siły robo- . czej) a efektem pracy (przyrostem wartości użytkowej). Dla-. tego często do oceny wkładu pracy wykorzystuje się równo- .legle parametry charakteryzujące nakład pracy i efekt pra- cy, produkt, przy czym trzeba stosować je nie dowolnie, ale w ścisłym związku z rodzajem procesu technologicznego i po- ziomem techniki wytwarzania. W produkcji ręcznej, a także maszynowo-ręcznej i częściowo maszynowej istnieje ściślej- _ sza zależność między nakładem pracy a jej efektem i wów- czas do oceny wkładu prac:y można szerzej zastosować pa- rametry opisujące produkt pracy. W produkcji zautomaty- zowanej związek między nakładem pracy poszczególnych pracowników a efektami ich pracy zostaje jakby rozerwany i wówczas parametry produktu nie są przydatne do oceny wkładu pracy. Współczesnej produkcji przemysłowej bardziej odpowiadają mierniki odnoszące się do zużycia siły roboczej. Znajduje to wyraz w koncepcji mierzenia (wartościowania) Szczegółowe metody oceny można podzielić na dwie grupy: , metody oceny pracy na podstawie czynników biologicznych oraz metody oparte na cechach przedmiotowych pracy lub cechach pod- miotowych (wymagania stawiane pracownikom). W pierwszej grupie można wymienić sposób mierzenia pracy przez ustalanie zapotrzebo- wania na energię w oparciu o formułę pracy zaczerpniętą z fizyki. Twórcą tej inżynierskiej metody mierzenia pracy był Taylor. Wyra- żanie oceny pracy w kilogramometrach za pomocą znanej formuły matematycznej ma istotne wady. Nie uwzględnia takich cech pracy, jak dokładność, kwalifikacje itp. i dotyczy tylko pracy fizycznej. To przesądza o nieprzydatności tej metody do celów, którym miała służyć. Inna metoda polega na ocenie pracy przez ustalanie zużycia energii za pomocą miar kaloriometrycznych. Bada ona prawidłowości występu- jące między wykonywaną pracą a zużyciem energii wyrażonej w ka- loriach. [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, przyczepy samochodowe, domy drewniane ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja sanitas lublin rejestracja