Posts Tagged ‘telewizja przemysłowa’

Ekonomie polityczna wspomaga i jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Ekonomię polityczną wspomaga i jest przez nią wspierana socjeto- gia, nauka o prawach rządzących strukturami społecznymi i. rozwojem społecznym. Jak wskazano wcześniej, przedmiotem ekonomii politycz- nej jest ta część struktury społecznej, która wyrasta na podłożu pro- dukcji i podziału. Determinuje ona jednocześnie inne formy stosun- i ków społecznych i w tym sensie ekonomia polityczna jest kluczem do ich zrozumienia. Socjologia stara się objąć całość stosunków spo- lecznych, a więc również i te części nadbudowy, którymi ekonomia już się nie interesuje. Read the rest of this entry »

Comments Off