Posts Tagged ‘Tanie przesyłki kurierskie’

Kapitalizm wolnokonkurencyjny Z chwila pelnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2018

Kapitalizm wolnokonkurencyjny Z chwilą pełnego ekonomicznego i politycznego zwycięstwa burżuazji nad feudałami i umocnienia się kapitalistycznego sposobu produkcji burżuazja nie potrzebowała już kurateli państwa, w sprawach gospodarczych. Ingerencja państwa w sprawy gospodarcze musiałaby oznaczać naruszanie interesów określonych grup samej burżuazji. Dlatego ingerencja w spra- wy gospodarcze (poza polityką celną i rozwojem infrastruk- tury) została znacznie ograniczona. Zaczęto traktować pań- stwo, zarówno w teorii, jak i w praktyce, jako “stróża noc- nego”. Motywem i celem działania w kapitalizmie staje się zysk. Read the rest of this entry »

Comments Off