Posts Tagged ‘projektowanie wnętrz’

Opracowuje je administracja prze- myslowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 1st, 2018

Opracowuje je administracja prze- mysłowa przy współudżiale związków zawodowych. Siatka taryfowa obejmuje wyjściowe (podstawowe) stawki płac oraz współczynniki kwalifikacyjne. Stawki wyjściowe ustala się na pod- t stawie ustawowego minimum płacy odpowiadającego w danej branży pracy prostej, tj. pracy o najniższych kwaliflkacjach. Za pośrednic- twem współczynników kwalifikacyjnych otrzymuje się wielokrotność stawki wyjściowej, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off