Posts Tagged ‘prawo jazdy Lublin’

O dzialalnosci przedsiebiorstwa akcyjnego decyduje

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

O działalności przedsiębiorstwa akcyjnego decyduje akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadający kontrolny pakiet akcji. Aby kontro- lować przedsiębiorstwo akcyjne, wystarczy :- w zależności od “roz- proszenia” kapitału akcyjnego posiadać 10 – 400/0 ogółu tego kapitału. Istnieją i akcje imienne, tzw. uprzywilejowane; ich ilość jest nie- wielka, a uprzywilejowanie polega na tym, że przynoszą one właści- cielowi zagwarantowany dochód, który jest zresztą z reguły mniejszy niż dochód z akcji bezimiennych. Kontrolny pakiet akcji System udziałów Nierównomier- ność rozwoju kapitalizmu Cechy kapitalizmu monopolistycz- nego Kapitalistyczny sposób produkcji Kontrolny pakiet akcji pozwala na stworzenie tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off