Posts Tagged ‘mycie okien’

Z definicji postepu technicznego wynika,

Posted in Uncategorized  by admin
July 3rd, 2018

Z definicji postępu technicznego wynika, że postępem tym są takie za- stosowania alternatywnych zasobów wiedzy, które maksyma- lizują cel przy danych wartościach zmiennych gospodarczych. Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji Rozwój nauki określa wzrost zasobów wiedzy w skali świa- towej. W procesie narastania wiedzy działa prawo rosnącej wydajności, jej zasobów i dlatego stale rosną możliwości wdrażania efektów badań naukowych w postaci określonych koncepcji technicznych rozszerzających zasób możliwych technik produkcji. Badania nad specyfiką rozwoju nauki i techniki wykazują, że występuje trójczłonowy związek między N – nauką (pod- stawowe badania naukowe podejmowane w celu rozszerzenia wiedzy i badania stosowane mające na celu praktyczne jej wykorzystanie), T – techniką (tj. koncepcjami technicznymi – postęp techniczny potencjalny), a_P – produkcją, w trak- cie której dochodzi do wdrażania nowej techniki, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off