Posts Tagged ‘meble na zamówienie poznań’

Przy dokladnej analizie -równiez z

Posted in Uncategorized  by admin
July 5th, 2018

Przy dokładnej analizie -również z pozycji indywidualnego pod- miotu gospodarczego (producenta lub konsumenta) można wykazać nieekonomiczność postępowania zmierzającego do. maksymalnego obniżenia kosztów eksploatacji i windowania ,poziomu techniki. Na przykład przedsiębiorstwo A może zakupić maszyny MI i M2 oidentycznych walorach użytkowych, lecz różniące się kosztami eks- ploatacji: Różnicę w kosztach eksploatacji powoduje zainstalowanie serwomechanizmu sterującego. Koszt serwomechanizmu wynosi i = 10000 zł. Roczna oszczędność w wyniku niższych kosztów eksplo- atacji wynosi Z = 500 zł. Read the rest of this entry »

Comments Off