Posts Tagged ‘maszyny pakujące’

Zmiany w postepie.technicznym, technologii i

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2018

Zmiany w postępie.technicznym, technologii i organizacji pro- cesu produkcyjnego, będące przede wszystkim wynikiem ba- dań naukowych, określane są mianem rewolucji naukowo-te- chnicznej. Współczesna rewolucja naukowo-techniczna, jak- kolwiek jest zaawansowana w różnym stopniu w różnych krajach, znajduje się dopiero w początkowym stadium. Wy~ nika to stąd, że urządzenia automatyczne są produkowane w zasadzie za pomocą maszyn, a niejednokrotnie nawet w opar- ciu o metody półrzemieślnicze. Należy sądzić, że podobnie jak na określonym etapie rozwoju maszyny zaczęto produkować maszynowo, tak i urządzenia zautomatyzowane będą w przy- szłości produkowane automatycznie. Przejście do automatycz- nej produkcji urządzeń zautomatyzowanych przyniesie daleko idące skutki ekonomiczne i społeczne. Read the rest of this entry »

Comments Off