Posts Tagged ‘hurtownia elektryczna’

W socjalizmie nie moze miec

Posted in Uncategorized  by admin
July 1st, 2018

W socjalizmie nie może mieć zastosowania prawidłowość wiążąca poziom płacy :t wartością siły roboczej. Odchylenie poziomu płac od wartości siły roboczej ma charakter trwały, a koszty utrzymania występują jedynie jako dolna granica poziomu płac . Przy tym płaca nie obejmuje całości kosztów odtworzenia zdolności do pracy, gdyż część tych kosztów jest pokrywana z funduszu spożycia zbiorowego. Model zależności między produkcją a podziałem, wyzna- czających poziom płac, przedstawiamy na rys. 33 I. Read the rest of this entry »

Comments Off