Podstawa obliczania funduszu plac przedsiebiorstwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Podstawą obliczania funduszu płac przedsiębiorstwa jest, pracochłonność jednostki wyrobu określająca możliwości pro- dukcyjne przy danym zatrudnieniu lub wielkość zatrudnie- nia przy danej produkcji. Sama pracochłonność również się zmienia pod wpływem zmian w technice i organizacji pro- dukcji, w intensywności pracy itp. Kolejnym czynnikiem, od którego zależy fundusz płac, jest wielkość produkcji. Mno- żąc ilość produkowanych wyrobów przez wskaźnik praco- chłonności ustala się czas pracy potrzebny do wykonania za- dania produkcyjnego. Gdyby wszyscy pracownicy otrzymywali jednakowe pła- ce, to wysokość fundusżu płac w przedsiębiorstwie można by ustalać mnożąc wskaźnik pracochłonności przez wielkość płacy godzinowej. Płace są jednak zróżnicowane stosownie do przyjętej struktury zatrudnienia. Jeśli jednak struktura zatrudnienia nie ulega zmianie, fundusz płac powinien być proporcjonalny do zmian pracochłonności. Pracownicy wynagradzani są w różny sposób, a .nie tylko za czas pracy. Gdyby obowiązywała wyłącznie zasada wy- nagradzania za czas pracy, to wielkość funduszu płac zale- żałaby od ogólnej pracochłonności i struktury płac. w rze- czywistości wielkości te określają tylko wysokość funduszu płac na płace podstawowe, a cały fundusz płac musi również uwzględnić płace z tytułu premii, godzin nadliczbowych, szkodliwości pracy itp. W naszym kraju i w wielu innych krajach socjalistycz- nych stosuje się na ogół takie właśnie ogólne zasady ustala- nia funduszu płac w przedsiębiorstwie. Szczegółowe zasady mogą się opierać na różnych założeniach w zależności od spe- cyfiki danego przedsiębiorstwa i ogólnych tendencji w kie- rowaniu -gospodarką, W wyżej przedstawionej koncepcji wy- chodzi się od dwóch kryteriów: 1) nakładów pracy żywej, 2) wyników pracy przedsiębiorstwa. W planowaniu funduszu płac w• przedsiębiorstwie trzeba wyjść od ustalania kosztów robocizny. Mamy tu więc do czy- nienia z kosztową funkcją płacy, która w pewnym sensie. przeciwstawia się jej funkcji dochodowej. [przypisy: , nagrzewnice powietrza, drzwi stalowe, podłogi drewniane ]

[hasła pokrewne: mosty protetyczne cena, diagnoza dysleksji testy, psychoterapia grupowa warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa