Pierwotna akumulacja kapitalu dokonywala sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Pierwotna akumulacja kapitału dokonywała się m.in. przez: 1) wywłaszczanie chłopów z ziemi, 2) system kolonialny, 3) wojny hanlowe, 4) pożyczki państwowe, 5) system podatko- wy, 6) system protekcjonizmu .celnego. Wszystkie te formy akumulacji pierwotnej stosowane były z pomocą władzy pań- stw.owej i opierały się na przymusie. Wywłaszczanie chłopów z ziemi prowadziło do powstania wolnej, najemnej siły robocze) – proletariatu. Wywłaszczany z ziemi chłop stawał się „wolny nie tylko w sensie prawnym, lecz i „wolny od posiadania środków produkcji. Aby żyć, musiał sprzedawać swoją zdolność do pracy kapitaliście. Oznaczało to podporządkowanie ekonomiczne proletariatu ka- pitaliście i kapitałowi, zastępujące dawne podporządkowanie ,prawne (w niewolnictwie i feudalizmie). Całkowite wywłaszczenie chłopów miało miejsce w Wielkiej Bry- tanii. Był to proces długotrwały: od końca XV w. do początków-XX w. W rezultacie chłopstwo w Wielkiej Brytanii przestało istnieć. Ziemia przeszła na własność właścicieli feudalnych, którzy wydzierżawiali ją kapitalistycznym przedsiębiorcom. W innych krajach Europy wywła- szczanie chłopów z ziemi nie miało tak klasycznego przebiegu, a zie- mia odbierana chłopom i przyłączana do majątków feudalnych nie była tak masowo wydzierżawiana przedsiębiorcom kapitalistycznym. Takie kra- je jak Hiszpania, Portugalia, Niderlandy, Wielka Brytania czy Francja grabiły w okresie powstawania i rozwoju kapita- lizmu Amerykę, kraje Azji (w tym zwłasecza Indie) i Afrykę. Grabież, a tym samym i akumulacja, dokonywane były dwie- ma metodami: a) przez bezpośredni rabunek bogactw nagro- madzonych przez tysiąclecia w tych rejonach; b) przez handel kolonialny (roczne zyski ówczesnych kompanii – handlowych sięgały niejednokrotnie 400 – 600% wyłożonego kapitału). In- tratnym procederem był też handel niewolnikami. Rabunek dóbr i bogactw Ameryki, Azji i Afryki okazał się szcze- gólnie intratny dla krajów europejskich, które w tzw. woj- nach handlowych o kolonie (dotyczy to szczególnie ,Wielkiej Brytanii) odniosły zwycięstwo i na długi czas zapewniły sobie zyski. [hasła pokrewne: , olej kokosowy, torby papierowe z nadrukiem, drzwi wewnętrzne Kraków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin