Piatym sposobem produkcji jest socjalizm.

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Piątym sposobem produkcji jest socjalizm. Rewolucyjne załamanie struktury społecznej kapitalistycznego sposobu pro- dukcji nastąpiło między innymi w wyniku rozwoju sił wy- twórczych, uspołecznienia pracy. Wysokiemu poziomowi uspołecznienia pracy musi towarzyszyć odpowiednia struk- tura społeczna, . zapewniająca społeczne władanie środkami produkcji. Jedność struktury społecznej i poziomu sił wy- twórczych jest cechą socjalistycznego sposobu produkcji. Wiedza konkretna Rzeczywistość, którą bada ekonomia polityczna, jest skompli- kowana w wyniku wszechstronnej zależności zjawisk. Przy tym ich forma przejawiania się dostępna bezpośredniemu do- świadczeniu nie oddaje wewnętrznej struktury zjawisk, ich istoty. Podobnie zresztą jest ze zjawiskami w przyrodzie- np. w innej formie ujawnia się człowiekowi ruch Ziemi, a inna jest istota tego ruchu. Zewnętrzne formy ukrywają lub wypaczają istotę zjawisk społeczno-gospodarczych i dopiero w badaniach naukowych, przez zastosowanie skutecznych me- tod. poznawczych, można dojść do wykrycia najbardziej istot- nych związków przyczynowych i sformułować ogólne i szcze- gólowe prawa. Nawet dla doświadczonego badacza problem badania zja- wisk społecznych jest trudny, gdyż w procesie poznania oka- zuje się, jak wieloznaczne, jak skomplikowane i wielostronne są ich powiązania. Nie można się więc dziwić, że jest to szcze- gólnie trudne dla przeciętnego obserwatora bądź uczestnika tych zjawisk, któremu dostępny jest tylko wycinek skompli- kowanej rzeczywistości. To właśnie, że można .samemu ob- , serwować rzeczywistość społeczno-ekonomiczną, że jest się uczestnikiem wielu procesów, prowadzi do powstania sądów i opinii (wiedza pozorna – oparta na tzw. zdrowym rozsądku) subiektywnie odczuwanych jako niepodważalne. Tymczasem w konfrontacji z uogólnieniami dokonanymi przez badacza dochodzi najczęściej do obalenia tych własnych sądów, do wykazania ich błędności. Trudno się z tym pogodzić, bo na ogół największe zaufanie ma się do własnych obserwacji i od- czuć, do własnej konkretnej wiedzy o poszczególnych frag- mentach rzeczywistości. [patrz też: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]
[więcej w: medycyna pracy po angielsku, okulista warszawa nfz, choroba co to jest ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: choroba co to jest medycyna pracy po angielsku okulista warszawa nfz