Panstwo ze swoja struktura za-

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Państwo że swoją strukturą za- rządzania jest elementem składowym nadbudowy. Układ in- teresów klasowych wynikający ze struktury społecznej okre- śla cele, które realizuje państwo za pomocą swej struktury zarządzania. Państwo jako elem:ent nadbudowy w społeczeń- stwie klasowym ma za zadanie utrzymanie trwałości danej struktury społecznej mimo sprzecznych interesów klasowych, musi więe oddziaływać na klasy antagonistyczne, aby utrzy- mać je w karbach. Państwo ma też zapewniać jedność struk- tury społecznej i sił wytwórczych. Zalezności występujące między układami całościowego schematu struktury i rozwoju społecznego przedstawia rys. 4. W historycznym procesie dotychczasowego rozwoju społe- czeństw ludzkich nauka .wyodrębnia pięć sposobów produk- cji, a zarazem pięć formacji społeczno-ekonomicznych: wspól- notę pierwotną, niewolnictwo, kapitalizm, feudalizm i socja- lizm. Wspólnota pierwotna odznaczała się niskim poziomem sił wytwórczych. Stosunki ekonomiczne określała wspólna włas- ność środków produkcji. Celem produkcji było utrzymanie przy życiu jednostki, rodziny czy plemienia Członkowie wspólnoty musieli działać solidarnie, w przeciwnym bowiem przypadku przegrywali z przyrodą. Z powodu niskiej wydaj- ności pracy nie było możliwości przywłaszczania rezultatów czyjejś pracy, ponieważ ledwo mógł się wyżywić sam pracu- jący. Nawet niewolnik był nieprzydatny, nie wytwarzał bo- wiem nadwyżki ponad minimum niezbędne mu do życia. W okresie niewolnictwa zaszły zasadnicze zmiany w poło- żeniu bezpośrednich wytwórców. Stali się oni własnością in- nych ludzi. Ponieważ poziom sił wytwórczych był wyższy niż we wspólnocie pierwotnej, gwarantował wytworzenie przez producenta nadwyżki ponad jego niezbędne potrzeby życiowe. Taka nadwyżka, czyli produkt dodatkowy, mogła być przy- właszczana przez klasę posiadaczy niewolników będących właścicielami środków produkcji i wytwórców-niewolników. Niewolnictwo jest pierwszym sposobem produkcji o wyraź- nych klasowych podziałach w strukturze społecznej. Z upływem czasu w wyniku zmniejszenia się dopływu siły niewolniczej i zagrożenia bytu materialnego klas panujących zaczęto przechodzić do innych form organizacji produkcji, np. kolonatu. Wzrosła .roia bezpośredniego wytwórcy dóbr ma- terialnych, co znalazło odbicie w zmianie stosunków produk- cji. [więcej w:lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]
[przypisy: ząb z włókna szklanego, lek do płukania zatok, wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego