Oto kilka przykla- dów zwiazków

Posted in Uncategorized  by admin
September 20th, 2018

Oto kilka przykła- dów związków przyczynowo-skutkowych: wrzucenie rozgrza- nego metalu do wody – .zagrzanie wody, potrącenie głazu w górach – jego spadek w dół, pochłonięcie fotonu przez atom – przeskok elektronu na wyższą orbitę, włączenie za- silania zaprogramowanej maszyny – wykonywanie przez ma- szynę zadanego programu, wzrost ceny towaru – spadek je- go zakupów, wzrost zysku z jakiejś produkcji – wzrost te] produkcji itp. Stosowane w. fizyce i matematyce metody analizy funkcjo- nalnej, z którymi zapoznają się studiujący nauki techniczne, mogą się przyjąć w procesie myślowym studenta uczelni tech- nicznej i wywołać skłonność do operowania pojęciem zależ- ności funkcjonalnej, a nie związku przyczynowo-skutkowego. Fizyka teoretyczna np. ma do czynienia z idealizacjami (gaz doskonały, ciało doskonale czarne) i zajmuje się zależnościa- mi funkcjonalnymi między różnymi parametrami przedmiu- tów idealnych. Również matematyka zajmuje się zależnoś- ciami funkcjonalnymi. Tymcząsem między zWiązkiem przy- czynowo-skutkowym a zależnością funkcjonalną istnieją za- sadnicze różnice. Związek przyczynowo-skutkowy ma charakter nieodwra- calny, przebiega w czasie i dotyczy przeważnie stosunków ja- kościowych. Zależność funkcjonalna natomiast jest odwracal- na (bo jeśli y jest funkcją X, to X jest funkcją y), ma charak- ter ponadczasowy, logiczny, .dotyczy stosunków ilościowych, może więc jedynie wyrażać aspekt ilościowy prawa przyczy- nowości, a nie pojedynczego związku przyczynowo-skutko- wego. Cechą charakterystyczną życia społecznego jest rozwój, przechodzenie od niższych form do wyższych. Omawiając działanie prawa koniecznej zgodności stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych spotka- liśmy się z takim właśnie typem związku przyczynowo-skut- kowego. Walka przeciwieństw między zmianami w narzędziach (szerzej – w siłach wytwórczych) a stosunkami produkcji, między bazą i nadbudową, oto siły napędowe rozwoju, na któ- re wskazuje ekonomia polityczna w swej dialektycznej kon- cepcji rozwoju społeczno-gospodarczego, Należy zdać sobie sprawę z tego, że w procesie rozwoju społeczeństw, w bogac- twie jego form, niełatwo jest wyprówadzić w bezpośredniej analizie przyczyny jakiegoś zjawiska społecznego. Bardzo cze- sto wewnętrzna struktura układu, w którym występują 0- kreślone zjawiska, jest ukryta przed bezpośrednią obserwacją albo wręcz zamaskowana w pozorach i dopiero odpowiednia metoda analizy może ujawnić istotę zjawiska. [więcej w: , foteliki samochodowe, krzesła obrotowe, felgi stalowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego