Oprócz wykrywania ogólnych prawidlowosci rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Oprócz wykrywania ogólnych prawidłowości rozwoju ekonomia polityczna socjalizmu ma następujące zadania: – stworzenie, dzięki szczegółowej i konkretnej analizie procesów gospodarczych, możliwości zarządzania całym syste- mem gospodarki narodowej; – badanie przyczyn powstawania sprzeczności w procesie rozwoju ekonomicznego oraz wykrywanie ich wewnętrznych prawidłowości po to, aby można było sprzeczności tych uni- kać, a znajomość praw ekonomicznych wykorzystać do świa- domego kierowania rozwojem gospodarczym; – badanie zależności występujących w procesie gospoda- rowania oraz określenie zasad i form rachunku ekonomiczne- go w celu umożliwienia jednostkom gospodarczym odpowiedzi na pytanie wciąż pojawiające się w trakcie gospodarowania: jak rozdzielić posiadane środki między różne cele, które chce się realizować, aby efekty były możliwie największe. przy wykonywaniu tego ostatniego zadania występuje wy- raźny rozdział między ekonomią polityczną i ekonomikami szczegółowymi, które również zajmują się rachunkiem eko- nomicznym. Ekonomia, przez analizę makroekonomiczną, do- starcza temu rachunkowi parametrów ogólnogospodarczych, integrujących wybór poszczególnych jednostek z wyborem uwzględniającym interesy całej gospodarki narodowej. Ekonomia polityczna socjalizmu, której treścią i przedmio- tem badań jest socjalistyczny system gospodarczy, należy do grupy nauk humanistycznych, społecznych, a jednocześnie zawiera elementy charakterystyczne dla nauk ścisłych, Pro- blematyka społeczna przeważa tam, gdzie ze względu na przedmiot badań, . tj. społeczny proces gospodarowania, eko- nomia zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami form i ce- lów produkcji oraz formami podziału i realizacji celów gospo- darowania, do których należy zaspokajanie potrzeb człowieka. Aspekty ilościowe występują natomiast wtedy, gdy bada się – czynniki wymierne w procesie gospodarowania. Tu nabierają znaczenia metody matematyczne, ekonometryczne, budowanie modeli itp. Można powiedzieć, że dopiero synteza aspektów społecznych i rzeczowo-ilościowych występujących w proce- sie gospodarowania pozwala w pełni określić przedmiot eko- nomii politycznej socjalizmu. I [więcej w: , urządzenia gastronomiczne, cyklinowanie bezpyłowe, hydraulika przemysłowa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy mosty protetyczne cena psychoterapia grupowa warszawa