Opracowuje je administracja prze- myslowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Opracowuje je administracja prze- mysłowa przy współudżiale związków zawodowych. Siatka taryfowa obejmuje wyjściowe (podstawowe) stawki płac oraz współczynniki kwalifikacyjne. Stawki wyjściowe ustala się na pod- t stawie ustawowego minimum płacy odpowiadającego w danej branży pracy prostej, tj. pracy o najniższych kwaliflkacjach. Za pośrednic- twem współczynników kwalifikacyjnych otrzymuje się wielokrotność stawki wyjściowej, tj. stawki płac dla pracowników zaszeregowanych do wyższych grup. W ten sposób otrzymuje się pewien układ stawek płac (tabela płac), w którym naj istotniejsze znaczenie ma rozpiętość między najniższą, wyjściową, i najwyższą stawką płac. Postulatem teoretycznym jest, aby stawka wyjściowa gwaranto- wała minimum kosztów utrzymania, a stawka górna chroniła przed spłaszczaniem płac. Zakłada się, że rozpiętość między. stawkami płac powinna stwarzać zachęty materialne skłaniające pracowników do podnoszenia kwalifikacji. Ilość kategorii zaszeregowania w danej siatce .zależy od specyfiki branżowej, a więc od zróżnicowania prac i liczebności zawodów, ale wiąże się z koncepcją zachęty material- nej. Dzięki ustaleniu większej ilości kategorii łatwiej jest wprawdzie przechodzić od jednej kategorii do drugiej, ale zachęta jest niewielka. Dlatego jeśli nie stoją na przeszkodzie względy techniczno-produkcyj- ne, bardziej odpowiednia jest koncepcja mniejszej ilości kategorii, wyższych progów kwalifikacyinych i oczywiście znaczniejszej zachęty materialnej w postaci zróżnicowanych stawek płac. System punktowy zawiera te sanie elementy co taryfowy; różnica występuje tylko w sposobie oceny prac. Opis prac zastępuje się tu oceną cyfrową. System punktowy nie rozwiązuje podstawowych trudności zwią- zanych z oceną pracy, w porównaniu jednak z systemem taryfowym jest on bardziej praktyczny i elastyczny w zastosowaniu. Niezależnie od tego, jakie metody zastosujemy, mamy tu do czynienia z jakościo- wą kwalifikacją prac. Aby ustalić płacę, trzeba również zastosować inne narzę- dzia pozwalające uchwycić ilościowe wyniki pracy indywi- dualnej czy zespołowej. -Zadanie to spełniają formy i syste- my płac. [przypisy: , producent drzwi, projektowanie wnętrz, Siłownie zewnętrzne ]

[podobne: profesjonalna obsługa pacjenta, czynnik wzrostu, rhizoma ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: czynnik wzrostu profesjonalna obsługa pacjenta rhizoma