Omacza: to, ze w procesie

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Omacza: to, że w procesie oddziaływania na przy- rodę następuje zespolenie się pracy ludzkiej z środkami pra- cy, zwłaszcza z narzędziami, a charakter tego zespolenia i struktura pracy (rodzaje czynności) oraz struktura środków produkcji stale się zmieniają. Zmieniają-się więc funkcje pra- r cy od najdawniejszych prostych narzędzi do współczesnych automatów. Człowiek opanowując przyrodę sam się ;mieniał, zmieniała się też funkcja jego pracy w społecznym procesie produkcji. Przykładem zmian funkcji. pracy w zależności od rozwoju środków pracy, a więc od zmian struktury sił ,wy- twórczych, są poszczególne stadia rozwoju mechanizacji i au- tomatyzacj i. Siły wytwórcze społeczeństwa to inaczej jego potencjał produkcyjny, na ,który składa się charakter ludzkiej siły ro- boczej, magromadzona wprawa i, doświadczenie produkcyjne; wiedza o świecie w formi•e teoretycznych systemów, czyli nau- ka, oraz stosowanie odpowiednich technik produkcji. Technika produkcji to umiejętne wykorzystanie. praw fi- zycznych, chemicznych, biologicznych, tj tych wszystkich związków przyczynowo-skutkowych określających rozwój zjawisk przyrodniczych, których znajomość pozwala pokiero- wać tymi zjawiskami, wykorzystać je dla celów człowieka. O potencjale produkcyjnym społeczeństwa, czyli o jego siłach wytwórczych, decyduje też rodzaj narzędzi pracy; one to, przy odpowiednich umiejętnościach, pozwalają Wykorzystywać si- ły przyrody. stają się pomocnikami człowieka. Nauka – jako nagromadzona wiedza i procesy naukowo- badawcze – również stanowi element składowy współczes- nych sił wytwórczych. W drodze poznania zmierzającego do opanowania materii, do zbadania przebiegów informacji i skomplikowanych systemów ekonomicznych i społecznych, powstają coraz większe możliwości rozwoju sił wytwórczych. Zastosowanie rezultatów tego poznania wymaga odpowiednich zmian struktury społecznej; wówczas dopiero mogą być one podstawą przebudowy i dynamizacji sił wytwórczych. Ważną , rolę we wzroście społecznego potencjału wytwórczego odgry- wa integracja całego społeczeństwa wokół wspólnie zaaprobo- wanych celów. Integracja taka wyzwala przedsiębiorczość, zapewnia zharmonizowanie funkcji poszczególnych jednostek, zwiększa efektywność sił wytwórczych. [przypisy:lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ząb z włókna szklanego