Ogólne warunki powstania i rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Ogólne warunki powstania i rozwoju kapitalizmu, wspólne dla wszystkich krajów, są następujące: 1. Istnienie wolnej najemnej sily roboczej, tj. powstanie nowej klasy społecznej – proletariatu. Wolna, najemna siła robocza powstaje przede wszystkim w wyniku wywłaszczania chłopów pańszczyźnianych. 2. Nagromadzenie kapitału w rękach nielicznych – powsta- nie nowej klasy, społecznej, burżuazji. Kapitał będący w po- l siadaniu burżuazji służy do zatrudniania siły roboczej ofero- wanej przez proletariat. Nagromadzenie kapitału umożliwia- [ące rozwój kapitalizmu dokonuje, się dzięki tzw. pierwotnej .akumulacji kapitału. 3. Powstanie i rozwój rynku wewnętrznego i światowego. W kapitalizmie bowiem produkcja jest ze swej istoty produk- cją towarową, na rynek. Wraz z rozwojem kapitalizmu tworzy się i rozszerza rynek. Już w wiekach XV – XVI istotną rolę w ,żywiołowym po- wstawaniu elementów kapitalizmu w feudalnych krajach Europy Zachodniej odgrywał kapitał kupiecki (handlowy). Kapitał handlowy w przedkapitalistycznych sposobach pro- dukcji pośredniczył między producentem a konsumentem, między poszczególnymi regionami kraju i między krajami. Rozwój kapitału handlowego przyspieszył wzrost produkcji Tak czy inaczej, doszło do tego, że pierwsi nagromadzili bo- gactwa, a drudzy ostatecznie mieli do sprzedania tylko własną skórę. (K. Marks KapitaZ, t. I, Warszawa 1951, s. 771). Powstanie i rozwój kapitalizmu towarowej i rozwój rynku zarówno w tym sensie, że zwięk- szała się ilość aktów kupna i sprzedaży na rynku, jak i w sen- sie przestrzennego rozszerzania rynku. Kapitał handlowy przyspieszał powstawanie kapitalizmu m.in. dzięki temu, że nie ograniczał się tylko do roli pośredni- ka w wymianie. Zaczął podporządkowywać sobie producen- tów, co przyspieszyło powstawanie kapitału produkcyjnego, tj. kapitału przemysłowego. Przekształcanie kapitału handlo- wego w przemysłowy dokonywało się przez system nakładczy (dostarczanie producentom surowców i odbieranie od nich go- towej produkcji). [przypisy: , dezynsekcja warszawa, przydomowe oczyszczalnie, aranżacje wnętrz ]

[patrz też: stomatolog mokotów, encyklopedia zdrowia, dermatolog na nfz lublin ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin encyklopedia zdrowia stomatolog mokotów