O dzialalnosci przedsiebiorstwa akcyjnego decyduje

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

O działalności przedsiębiorstwa akcyjnego decyduje akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadający kontrolny pakiet akcji. Aby kontro- lować przedsiębiorstwo akcyjne, wystarczy :- w zależności od roz- proszenia kapitału akcyjnego posiadać 10 – 400/0 ogółu tego kapitału. Istnieją i akcje imienne, tzw. uprzywilejowane; ich ilość jest nie- wielka, a uprzywilejowanie polega na tym, że przynoszą one właści- cielowi zagwarantowany dochód, który jest zresztą z reguły mniejszy niż dochód z akcji bezimiennych. Kontrolny pakiet akcji System udziałów Nierównomier- ność rozwoju kapitalizmu Cechy kapitalizmu monopolistycz- nego Kapitalistyczny sposób produkcji Kontrolny pakiet akcji pozwala na stworzenie tzw. systemu udzia- łów. System udziałów polega na tym, że akcjonariusze czy grupa ak- cjonariuszy dysponująca pakietem kontrolnym firmy A decyduje o tym, aby część zysków tej firmy przeznaczyć na zakup akcji firmy B i tą drogą uzyskuje pakiet kontrolny akcji firmy B, a następnie prze- znacza część zysków firmy B na zakup pakietu kontrolnego firmy C itd. W kapitalizmie monopolistycznym prowadzi to do powstawania oligarchii finansowej. Pod koniec XIX w. wraz z rozwojem kapitalizmu monopo- listycznego następuje wydatne przyspieszenie rozwoju sił wy- twórczych i gospodarki kapitalistycznej. W okresie 1870 – 1900 rozmiary przemysłowej produkcji kapitalistycznej wzrosły trzykrotnie. W tym okresie powstał światowy kapitalistyczny syste~ ekonomiczny. Wysoko rozwinięte kraje kapitalistycz- ne, jakkolwiek stariowiły mniejszość zarówno pod względem terytorialnym, jak i co do liczby ludności, wzmacniały swoją pozycję w świecie. Zmieniła się również ekonomiczna i poli- tyczna rola poszczególnych krajów, co było konsekwencją ich nierówomiernego rozwoju ekonomicznego. Rozwój kapitali- zmu był nierównomierny od chwili jego powstania, jednak w okresie powstawania kapitalizmu monopolistycznego nierów- nomierny rozwój gospodarczy poszczególnych krajów dopro- wadził do zmiany ich potencjału ekonomicznego w sposób gwałtowny, i to w niedługim czasie. [przypisy: , prawo jazdy Lublin, naprawa aparatów cyfrowych, agencja hostess ]

[więcej w: stomatologia estetyczna szczecin, przychodnia salus, anestezjolog kto to ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin