Normatywny koszt , przerobu ustala

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Normatywny koszt , przerobu ustala się jako różnicę pomiędzy globalnym kosztem a kosztem zużytych materiałów. Miernik ten ma zastosowa- nie głównie w przemyśle odzieżowym, gdzie niweluje skutki innych mierników skłaniających do produkcji wyrobów drogich. Rentowność to zysk odniesiony do kosztów własnych, a stopa zysku to stosunek masy zysku do zasobu środków trwałych i obrotowych. Zalety obu tych mierników polegają na tym, że ocenę działalności przedsiębiorstwa otrzymujemy z porównania efektów produkcyjnych i nakładów poniesio- nych na produkcję, Miernik: rentowność pozwala ujawnić sposób, w jaki .przedsiębiorstwo gospodaruje środkami ma- terialnymi. Stopa zysku rozszerza tę ocenę na gospodarkę ogółem środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa. W . toku reform gospodarczych w krajach socjalistycznych mierniki syntetyczne zyskują coraz większe zastosowanie. PŁACA W GOSPODARCE SOCJALISTYCZNEJ l. Płaca wynagrodzeniem za pracę Stosunki pracy są częścią stosunków ekonomicznych i łączą one sferę produkcji ze sferą podziału za pośrednictwem płacy. Proces pracy wymaga zespolenia ludzi ze środkami pro- dukcji. ,W każdym sposobie produkcji zespolenie to ma swo- iste, szczególne cechy wynikające z odmiennych prze- słanek ekonomicznych oraz z obowiązujących w danych , warunkach zasad, norm społecznych i. prawnych angażowa- nia ludzi do pracy. Angażowanie to może polegać na włą- czeniu ludzi do pracy pąd wpływem przymusu fizycznego. (niew9Inictwo), prawnego (feudalizm), lub ekonomicznego (kapitalizm). Może też- mieć miejsce łączenie własnej siły roboczej z własnymi (gospodarka drobnotowarowa) lub wspólnymi środkami produkcji (społeczne formy włas- ności). Wymienione wyżej ogólne zasady angażowania ludzi do pracy nie charakteryzują w pełni szczególnych przypadków stosunków pracy, a tylko wskazują na organizujący je, naj- ważniejszy czynnik. W sytuacjach, gdy ludzie są wolni w sensie prawnym, tzn. są równi wobec prawa, ale pewna . ich część lub większość nie posiada środków produkcji, łącze- nie siły roboczej ze środkami produkcji przyjmuje formę najmu pracy. [hasła pokrewne: , wirtualne biuro, regały magazynowe, uprawnienia elektryczne ]

[przypisy: stomatologia estetyczna szczecin, przychodnia salus, anestezjolog kto to ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog kto to przychodnia salus stomatologia estetyczna szczecin